Svenska affärer i USA

Långfärdsbussar, motorcyklar och hotellkedjor var några av de områden på vilka svenskamerikaner omskapade USA:s näringsliv. I denna artikel belyser författaren två nyskapare i detaljhandeln.

Relaterad läsning: Svenskarna bakom Greyhound och Radisson

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Hur gammal var Johan Nordström när han flyttade till USA?
 2. Vad arbetade han med i Klondike?
 3. Hur många barn fick Johan och Hilda?
 4. Hur skaffade sig Nordström ett gott rykte som skoförsäljare?
 5. Vilket år blev affärskedjan börsnoterad?
 6. Var föddes Charles Walgreen?
 7. Hur kom det sig att Walgreen började jobba på apotek?
 8. Vilka sjukdomar ådrog han sig under Spansk-Amerikanska kriget?
 9. Vilken utbildning var man tvungen att ha för att få tjänst som butikschef på Walgreens?
 10. Vilket år introducerades Walgreens på New Yorkbörsen?
 11. Ungefär hur många butiker hade Walgreens 2012?

Diskussion

 • Walgreens gör en poäng av att anpassa varje butiks sortiment efter kundernas önskemål och köpvanor. Vilka för- och nackdelar finns med ett sådant tillvägagångssätt?
 • Vad anser ni är viktigt att tänka på om man ska öppna en ny affärsverksamhet?

Fördjupning Handel

 • 2009 upphörde apoteksmonopolet och marknaden öppnades upp för andra aktörer. Undersök vad detta inneburit för antalet apotek i landet samt om de mer glesbefolkade områdena av Sverige fick fler apotek (en av anledningarna till avregleringen).

Fördjupning Historia

 • Från mitten av 1800-talet fram till starten av Första världskriget emigrerade över 1 miljon människor från Sverige till USA. Som vi har sett i texten startade några av dessa egna företag och några av dessa är idag storföretag. Det samma gäller naturligtvis Sverige. Granska sista sidan av artikeln ”Invandrarna som byggde Sverige” och se om du känner igen något av företagen. Ta reda på hur ett av dessa företag grundades och hur det går idag. Finns företaget kvar? Hur har utvecklingen sett ut?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *