Greyhound och Radissons grundare

Trots en stark ekonomisk utveckling i slutet på 1800-talet flyttade många svenskar till Amerika. De flesta slog sig ner som bönder i Mellanvästern, men då det rådde stor brist på arbetskraft, och möjligheterna att lyckas i det företagarvänliga USA var stora, valde flera emigranter och deras barn också att bli entreprenörer. Bland annat kom två svenskar under 1900-talet att vara med och forma den gigantiska amerikanska hotell- och resemarknaden.

Relaterad läsning: Svenska storaffärer i USA, Invandrarna som byggde Sverige, Motorcyklar och blixtlås: svensk-amerikanska uppfinningar

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. I vilken stad växte Curtis Carlson upp?
 2. Vilket var Curtis första jobb efter avslutade studier?
 3. Hur mycket lånade han för att starta sitt företag?
 4. Vad producerade The Gold Bond Stamp Company?
 5. Varför blev det en omedelbar succé?
 6. Vilket år köpte han sitt första hotell?
 7. Vad heter restaurangkedjan som Curtis Carlson köpte i början på 1970-talet?
 8. Vilket år dog Curtis Carlson?
 9. Varför bytte Eric efternamn?
 10. Vad hette Erics företag innan det döptes om till Greyhound?
 11. Vilket år kunde man åka hela vägen från New York till Kalifornien?
 12. Vilka problem fick Greyhound Lines under 1950- och 60-talen?

Diskussion

 • Ibland talas om att länder är mer eller mindre företagarvänliga, USA lyfts ofta fram som just ett företagarvänligt land. Vad är företagarvänlighet enligt ert sätt att se det, alltså vad kan ett land göra för att underlätta för företagare?

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi

Den stora depressionen:

 • I texten nämns det som kallas Den stora depressionen. Undersök hur denna ekonomiska kris startade, hur den påverkade den amerikanska ekonomin samt hur USA kom ur depressionen. Jämför sedan med Sverige och se vilka likheter och skillnader det finns mellan länderna och hur de hanterade krisen under denna tid?

En av de mest berömda amerikanska bilderna av depressionen på 1930-talet, visar Florence Owens Thompson, mor till sju barn, 32 år gammal, i Nipono, Kalifornien, mars 1936, som letade efter ett jobb eller socialt stöd för att kunna försörja sin familj. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Entreprenörskap/ Företagsekonomi

Svensk-amerikanska uppfinningar:

 • Svenskamerikanen Carl Oscar Hedstrom utvecklade frihetssymbolen Indian-motorcykeln. Hans landsman Gideon Sundback förenklade istället vår vardag genom att uppfinna blixtlåset. Ta reda på hur de förverkligade sina innovativa idéer.

Indian motorcykel. Deponent: Centrum för Näringslivshistoria

Invandrarna som byggde Sverige:

 • Från mitten av 1800-talet fram till starten av Första världskriget emigrerade över 1 miljon människor från Sverige till USA. Som vi har sett i texten startade några av dessa egna företag och några av dessa är i dag storföretag. Det samma gäller naturligtvis Sverige. Granska sista sidan av artikeln ”Invandrarna som byggde Sverige” och se om du känner igen något. Ta reda på hur ett av dess företag grundades och hur det går idag. Finns företaget kvar? Hur har utvecklingen sett ut?

Med tysk invandring fick Sverige också en ny bryggerikultur. Förmän med nyfyllda öltunnor på Neumüllers Bryggeri 1890, Stockholm. Deponent: Carlsberg Sverige

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *