Sverige blir en industristat

Vad har Franklins åskledare att göra med den svenska industrins framväxt? Vad har dagens Taiwan och Sydkorea gemensamt med de svenska ”snilleföretagen” från förra sekelskiftet? Mer än vi tror!

Relaterad läsning: Ljusa idéer: filmer om svenska snillen, King of Cool – Carl Munters

Centralt innehåll

  • Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien. (Historia 1a1)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism och konflikter. (Historia 1a1)
  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilka krafter var det som ledde Sverige in i industrialismen?
  2. Vilken betydelse hade religionen i industrins framväxt?
  3. Vilken lagstiftning fick Sverige år 1741 och vad innebar den?
  4. Hur tolkade de skotska filosoferna de företagsrörelserna?
  5. Vad inträffade inom textilindustrin i slutet på 1700-talet?
  6. Hur reagerade Gustav III på borgarklassens hot?
  7. Vad innebar järnvägen och telegrafen för Sverige och världen?
  8. Varför valde Sverige liberalismen?
  9. Vad hände från och med 1850-talet? Hur såg utvecklingen ut i Sverige då? Varför?
  10. Vilken process kallades industrialiseringen vid 1850-talet?
  11. Vad var skråväsendet och varför gick det i graven?
  12. Varför vinner kopian ofta över originalet? 

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *