Den empatiska entreprenören Alma Hedin

Entreprenören Alma Hedin kände stark empati med gamla som saknade ett drägligt boende, samtidigt upprördes hon över de överdrivet stora summor som gick till begravnings-blommor. Lösningen var att försöka få folk att i stället ge pengarna till en fond som byggde äldreboende.

Relaterad läsning: Föreningar som sänkte priset på dödenDe vågade, vann och visade vägen – kvinnors entreprenörskap då och nu, Christina Wahlström – barnmorskan som ville förändra, Karolina Widerström utvecklade den svenska välfärden

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var meningen med projektet ”Blomstergården” och hur uppstod idén?
 2. På vilket sätt kom postgiro att vara till hjälp?
 3. Varför blev ordföranden för stiftelsen Blomsterfonden bekymrad?
 4. Hur kom verksamheten slutligen igång?
 5. Vad var det Alma Hedin hade erfarenhet av och lyckades väl med?
 6. Var och när skedde den andra stora byggnationen?
 7. Vilka erfarenheter fick Alma Hedin vid stiftelsen Wilhelm Govenius minne?
 8. Vad insåg Alma som invald för Högern i Stockholms stadsfullmäktige?
 9. Hur och var fick entreprenören Alma Hedins sin affärsidé?

Diskussion

 • I oktober 2021 firade Blomsterfonden 100 år! Diskutera vad ni anser om Alma Hedins affärsidé och varför ni tror att den spred sig utanför Sveriges gränser.

Skärmdump: blomsterfonden.se

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

Blomsterfondens verksamhet:

 • Blomsterfonden har idag fem seniorboenden med social verksamhet, tre vård- och omsorgsboenden och egen hemtjänst och deras sociala verksamhet finansieras av insamlade medel. Undersök hur Blomsterfonden driver sin verksamhet i dag.

Kvinnor inom sjukvården:

 • Många kvinnor gjorde under decennierna kring sekelskiftet 1900 stora insatser inom vård, omsorg och utbildning. Deras pionjärgärningar kom sedan att få betydelse för utvecklingen inom de offentliga välfärdstjänsterna. Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, var en av dessa. Undersök Karolinas entreprenöriella resa.

Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström, 1906. Bildkälla: Stockholms stadsmuseum.

 • År 1988 startade barnmorskan Christina Wahlström mödravårdsmottagningen Mama Mia i Stockholm. Det var början till en dramatisk resa som har lett fram till dagens kedja av kvinno- och barnhälsomottagningar i Sveriges tre största städer. Ta reda på hur Christina Wahlström utmanade samhällsstrukturerna.

Deponent: Centrum för Näringslivshistoria. Motiv-ID: CFN010042

Föreningar som sänkte priset på döden:

 • När allt fler började lämna bort arbetet med att ta hand om döda släktingars stoft, begravningen och jordfästningen, växte en ny gren fram på det svenska näringslivsträdet, begravningsbranschen. Men snart hade kostnaden för deras tjänster skjutit i höjden, och folkrörelserna började fråga sig om inte de kunde ta hand om det hela. Resultatet blev sänkta begravningskostnader och dagens Fonus. Undersök Fonus och den svenska begravningsbranschen.

Samuel Olssons begravning. Död 31/12 1913. Från vänster: Hilda Olsson, Hjalmar Andersson, Herman Olsson, Eva Olsson f. Asplund, Helge Olsson. Hilma Olsson, Hulda Norlund f. Olsson, Viktor Olsson. Byske, Västerbotten 1913. Källa: Skellefteå museum

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *