Sveriges Florence Nightingale – entreprenören Alma Hedin

Entreprenören Alma Hedin kände stark empati med gamla som saknade ett drägligt boende, samtidigt upprördes hon över de överdrivet stora summor som gick till begravnings-blommor. Lösningen var att försöka få folk att i stället ge pengarna till en fond som byggde äldreboende.

För vidare fördjupning läs även: Föreningar som sänkte priset på döden, Kvinnors entreprenörskap då och nu

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var meningen med projektet ”Blomstergården” och hur uppstod idén?
 2. På vilket sätt kom postgiro att vara till hjälp?
 3. Varför blev ordföranden för stiftelsen Blomsterfonden bekymrad?
 4. Hur kom verksamheten slutligen igång?
 5. Vad var det Alma Hedin hade erfarenhet av och lyckades väl med?
 6. Var och när skedde den andra stora byggnationen?
 7. Vilka erfarenheter fick Alma Hedin vid stiftelsen Wilhelm Govenius minne?
 8. Vad insåg Alma som invald för Högern i Stockholms stadsfullmäktige?
 9. Hur och var fick entreprenören Alma Hedins sin affärsidé?

Diskussion

 • Varför tror du att Alma Hedins affärsidé spred sig utanför Sveriges gränser?

 Fördjupning

 • Ta reda på vem Florence Nightingale var och vilka likheter du finner mellan henne och Alma Hedin.
 • Vad innebar Settlementrörelsen?

Dela med dig av dina tankar