Tandkrämsreklam genom tiderna

Visa tänderna och vi ska säga dig vem du är. Ett bländvitt leende har alltid varit en fördel och symboliserat framgång och lycka. För kosmetikabranschen har tandkräm sedan länge varit en lysande affär.

Relaterad läsning: Den (o)hållbara förpackningen, Tuben – en färgäkta förpackning, Sillen banade väg för konserven, Fräschörens dyra hjälpmedelt, Från moral till ideal, Mannen bakom Barnängen, Barnängens tvål

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända internationella regler för reklam.
 • Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp. (Journalistik, reklam och information 1)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Konsument- och marknadslagar. (Praktisk marknadsföring 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken metod förespråkade Hippokrates år 4000 f. Kr.?
 2. Vad var Cerroths Stomatol först med?
 3. Hur såg det ut med munhygienen under 1800-talet?
 4. Vem myntade uttrycket ”tandtroll”?
 5. Varför skapades irium?
 6. Vad lyckades Stomatols reklamchef göra?
 7. Vad kom att revolutionera hela tandvården?
 8. Vilken produkt landerades i USA 1955 och vad hade den för effekt?
 9. Vad innebar ”gnuggmetoden”?
 10. Varför har ämnet triklosan diskuterats?

 Diskussion

 • Trots pågående frigörelse, 68-vänster och Grupp 8-tryck förblev de kommersiella budskapen under 1960-talet könsstereotypa. Diskutera hur ni uppfattar dagens tandkrämsreklam.

Fördjupning Marknadsföring/ Journalistik, reklam och information

Marknadsföringslagen:

 • År 1975 gjorde den då unge tennisstjärnan Björn Borg reklam för Pepsodent utan minsta antydan till någon gul hinna på sina bländvita tänder. Ta reda på vad marknadsföringslagen säger om missvisande reklam.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Praktisk marknadsföring

Arkivkällor:

 • Fördjupa dig i Pepsodents historiska arkiv och se fler av deras reklamfilmer och reklambroschyrer. Besök även Unilevers arkiv som i dag äger Pepsodent och se om du hittar andra varumärken som du känner igen.

Fördjupning Historia/ Marknadsföring/ Design

Förpackningens och hygienens historia:

 • Vademecum lanserades som ”Vita, vackra, Vademecum” vars tuber ett tag såldes med en press-nyckel för att kunna rulla ihop tuben bakifrån för att inte missa någon klick. Undersök förpackningenstubens historia.
 • Kosmetikabranschen har en lång och gedigen historia bakom sig. Ta reda på hur hygienens historia sett ut genom tiderna.

Reklamskylt, Pepsodent med irium. Ur Unilever Sverige AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *