Tanken bakom HSB

Bostadssituationen i Sverige i början av 1900-talet var svår. Åren 1913–15 genomförde Socialstyrelsen en bostadsräkning. Man konstaterade då att svenskarna var trångbodda, dels på grund av att familjerna hade många barn, dels på grund av att många familjer hade inneboende.

Relaterad läsning: HSB och miljonprogrammet och HSB – hållbarhet och miljö och HSB i innovationernas tidevarv

Centralt innehåll:

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad konstaterade Socialstyrelsen år 1915?
 2. Hur var standarden i de lägenheter som fanns?
 3. Vad inträffade mellan år 1895 och 1920?
 4. Fanns det några stödjande bostadspolitiska insatser från samhällets sida?
 5. Vilka stod för bostadsförsörjningen?
 6. Vad står HSBs initialer för och när och varför bildades det?

Diskussion

Det övergripande målet för HSB-organisationen kan enklast beskrivas med hyresgäströrelsens slagord: ”Hälsobostäder åt alla”. Diskutera vad du anser om detta och hur du skulle ha löst bostadskrisen. Skulle du ha gått i samma linje som HSB-föreningens mål (kooperativt) eller skulle du ha gjort annorlunda? Motivera ditt svar.

Fördjupning

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *