Taxins historia

Det började med skraltiga hästskjutsar på medeltiden. I dag får du GPS-pejlad skjuts med ett knapptryck på mobilen. Men ett är sig likt – taxibranschen har i alla tider kämpat mot regleringar, konkurrens och dålig lönsamhet.

Relaterad läsning: Kvinnliga taxiförare, Den tidiga svenska bilhistorien, Mannen med batteriet

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. (Entreprenörskap)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Varför inspekterades alla droskor i Stockholm?
 2. Vad hette släkten som fick monopol på postbefordran i Tysk-romerska riket?
 3. Varifrån kommer ordet taxi?
 4. När fick Sverige sina första gästgiverier?
 5. Vem bestämde om taxorna för hyrkuskarna?
 6. Ungefär hur snabb gick det att köra med de första bilarna?
 7. Vilket år byggdes den första svenska bilen?
 8. Vilket var motivet till att byta ut hästdragna vagnar mot bilar?
 9. Varför sålde kronprins Gustaf sin bil?
 10. Hur påverkades bilindustrin av Första världskriget?
 11. Vilket år blev Sverige Europas biltätaste land?
 12. Vilket taxibolag blev först med taxiradio?
 13. När datoriserades taxibranschens telefonväxlar?

Diskussion

 • Redan 1615 infördes ett system med gästgiverier där man kunde byta sin trötta häst mot en utvilad. Varför tror ni man införde det här systemet?

Fördjupning Teknik

 • Undersök hur utveckling av så kallade självkörande bilar ser ut. Vilka företag är drivande och vilka innovationer är det som gör bilarna självkörande är exempel på frågor man kan arbeta med.

Fördjupning Historia / Teknik

 • Under Andra världskriget var det hård ransonering av drivmedel vilket ledde till att bilarna fick drivas med något som kallas för gengas. Undersök vad gengas är och hur en sådan motor fungerade.

Fördjupning Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ Historia

 • ”Fruntimren kommer att få det svårt med fyllona. Men annars går det nog bra.” Med de orden välkomnades de första kvinnliga taxichaufförerna i Stockholm 1956. Undersök hur det var att vara kvinna och köra taxi.

Den första kvinnliga taxichauffören i Stockholmstrafiken, Maud Hansson-Fagerberg, blir avlöst av Sven Jansson efter debuten. Period: 1956. Fotograf: Åke Blomquist.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *