Taxins historia

Det började med skraltiga hästskjutsar på medeltiden. I dag får du GPS-pejlad skjuts med ett knapptryck på mobilen. Men ett är sig likt – taxibranschen har i alla tider kämpat mot regleringar, konkurrens och dålig lönsamhet.

Relaterad läsning: Kvinnliga taxiförare, Den tidiga svenska bilhistorien

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. (Entreprenörskap)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Varför inspekterades alla droskor i Stockholm?
 2. Vad hette släkten som fick monopol på postbefordran i Tysk-romerska riket?
 3. Varifrån kommer ordet taxi?
 4. När fick Sverige sina första gästgiverier?
 5. Vem bestämde om taxorna för hyrkuskarna?
 6. Ungefär hur snabb gick det att köra med de första bilarna?
 7. Vilket år byggdes den första svenska bilen?
 8. Vilket var motivet till att byta ut hästdragna vagnar mot bilar?
 9. Varför sålde kronprins Gustaf sin bil?
 10. Hur påverkades bilindustrin av Första världskriget?
 11. Vilket år blev Sverige Europas biltätaste land?
 12. Vilket taxibolag blev först med taxiradio?
 13. När datoriserades taxibranschens telefonväxlar?

Diskussion

 • Redan 1615 infördes ett system med gästgiverier där man kunde byta sin trötta häst mot en utvilad. Varför tror ni man införde det här systemet?

Fördjupning Teknik

 • Undersök hur utveckling av så kallade självkörande bilar ser ut. Vilka företag är drivande och vilka innovationer är det som gör bilarna självkörande är exempel på frågor man kan arbeta med.

Fördjupning Historia / Teknik

 • Under Andra världskriget var det hård ransonering av drivmedel vilket ledde till att bilarna fick drivas med något som kallas för gengas. Undersök vad gengas är och hur en sådan motor fungerade.

Dela med dig av dina tankar