Symaskinens historia

Få av 1800-talets uppfinningar bredde ut sig så snabbt som Isaac M. Singers symaskin. Den blev dessutom en viktig faktor för såväl kvinnans frigörelse som folkhemmets uppbyggnad.

Relaterad läsning: Tekokrisen – en hemmamarknad i kris, Tekokrisen knäckte inte Borås, Femtio år av textilbranschen, Från textil- och konfektionsindustri till modeunder, Modedesignern Augusta Lundin var först med det senaste, Flugornas drottning Amanda Christensen, Trude Hesse skapade den berömda Hessekjolen

Instuderingsfrågor

 1. Vad var ”Spinning Jenny”?
 2. Vad skapade Isaac M. Singer år 1851?
 3. Vilka förändringar medförde denna uppfinning?
 4. Hur fick Singer kämpa med att få den första kunden?
 5. Hur såg samarbetet ut mellan Singer och juristen Edward C. Clark?
 6. Hur påverkades Singers organisation av första världskriget?
 7. Vad introducerade år 1921?
 8. Varför slog Singers apparatur stort i Sverige?
 9. Varför anlitade verksamhetschefen Sonntag lokala aktörer?
 10. Hur jobbade man för att få ett starkt varumärke?
 11. På vilket sätt passade verksamheten den svenska hemmafruepoken?
 12. Vilken typ av säljsystem skapade Edward C. Clark?
 13. Vad bidrog Singers nya uppfinning med år 1871?
 14. Hur gjorde Singer skillnad i det svenska folkhemmet?

Diskussion

Marknadsföringsstrategier och säljsystem:

 • Företag har genom tiderna haft olika marknadsföringsstrategier och säljsystem för att nå ut till kunderna. Diskutera vad ni anser om Singers marknadsförings- och säljsystem.

Historien om symaskinen:

 • Visste ni att symaskinen var den första maskinen att tåga in i våra hushåll? Ta del av filmen nedan om symaskinens historiska resa (filmen är på engelska) och försök sedan att räkna upp hur många tekniska uppfinningar ni vet som kommer från Sverige. Diskutera slutligen varför ni tror att så många världsstora tekniska uppfinningar kommer just från Sverige.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi/ Teknik

Tekokrisen: 

 • Varför hamnade Sverige i en stor tekokris? Undersök bakomliggande faktorerna till tekoindustrins stora kris och vilka företag som lyckades hålla sig kvar.

Tekokrisen knäckte inte Borås:

 • På 30 år förlorade Borås 25 000 jobb. Staden var beroende av en bransch som nästan utraderades. Men Borås klarade krisen och fortsätter vara Sveriges textila centrum. Undersök hur Borås klarade tekokrisen.

Konfektionspraktik” vid Textilinstitutet i Borås. Period: 1949. Plats: Borås. Motiv-ID: Teknik- och industrihistoriska arkivet / Tekniska museet (ARK-K1968) 

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Teknik/ Historia/ Företagsekonomi

 Vem var Isaac M. Singer?

 • NyTekniks hemsida hittar ni mer om Issac M. Singer framgångssaga och hur han lyckades göra sin symaskin till världens mest sålda. Ta reda på vem personen Isaac M. Singer var.

Isaac Merrit Singer. Bild: Wikimedia Commons.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Design/ Historia/ Företagsekonomi/ Marknadsföring

  • Trude Hesse fick inte mycket betänketid när nazisterna förstörde familjeföretagets syateljé under Kristallnatten i november 1938. I all hast gifte hon sig med sin svenska kärlek och flydde från Wien och startade så småningom en egen syateljé som skulle komma att göra succé i det nya hemlandet Sverige. Se filmen om familjeföretaget Hesse och ta del av den berömda Hesskjolen och hur marknadsföringen gick till.

Centralt innehåll

 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder. (Design 1)
 • Vanligt förekommande sömnadstekniker & metoder för att förverkliga en idé till en färdig produkt. Enklare mönsterförändringar och mönsteranpassningar (Textildesign1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *