Teknikhistoria: symaskinen

Få av 1800-talets uppfinningar bredde ut sig så snabbt som Isaac M. Singers symaskin. Den blev dessutom en viktig faktor för såväl kvinnans frigörelse som folkhemmets uppbyggnad.

Relaterad läsning: Tekokrisen – en hemmamarknad i kris, Tekokrisen knäckte inte Borås, Femtio år av textilbranschen, Från textil- och konfektionsindustri till modeunder

Centralt innehåll

Teknik 1, Design 1, Textil design 1, Historia 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1a2, Entreprenörskap, Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi 1 och 2, Marknadsföring

Instuderingsfrågor

 1. Vad var ”Spinning Jenny”?
 2. Vad skapade Isaac M. Singer år 1851?
 3. Vilka förändringar medförde denna uppfinning?
 4. Hur fick Singer kämpa med att få den första kunden?
 5. Hur såg samarbetet ut mellan Singer och juristen Edward C. Clark?
 6. Hur påverkades Singers organisation av första världskriget?
 7. Vad introducerade år 1921?
 8. Varför slog Singers apparatur stort i Sverige?
 9. Varför anlitade verksamhetschefen Sonntag lokala aktörer?
 10. Hur jobbade man för att få ett starkt varumärke?
 11. På vilket sätt passade verksamheten den svenska hemmafruepoken?
 12. Vilken typ av säljsystem skapade Edward C. Clark?
 13. Vad bidrog Singers nya uppfinning med år 1871?
 14. Hur gjorde Singer skillnad i det svenska folkhemmet?

Diskussion

 • Vad anser ni om Singers marknadsförings-och säljsystem?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi/ Teknik

Tekokrisen: 

 • Varför hamnade Sverige i en stor tekokris? Undersök bakomliggande faktorerna till tekoindustrins stora kris och vilka företag som lyckades hålla sig kvar.

Tekokrisen knäckte inte Borås:

 • På 30 år förlorade Borås 25 000 jobb. Staden var beroende av en bransch som nästan utraderades. Men Borås klarade krisen och fortsätter vara Sveriges textila centrum. Undersök hur Borås klarade tekokrisen.

Konfektionspraktik” vid Textilinstitutet i Borås. Period: 1949. Plats: Borås. Motiv-ID: Teknik- och industrihistoriska arkivet / Tekniska museet (ARK-K1968) 

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Teknik/ Historia/ Företagsekonomi

 Vem var Isaac M. Singer?

 • NyTekniks hemsida hittar ni mer om Issac M. Singer framgångssaga och hur han lyckades göra sin symaskin till världens mest sålda. Ta reda på vem personen Isaac M. Singer var.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.