Tekniska utbildningar gav framgång

Från von Platens och Munters examensarbete till dagens mångfacetterade ingenjörsprogram. De tekniska utbildningarna har lagt grunden till många svenska framgångar.

Relaterad läsning: Samhällets stöttepelare, Skottarna i Lilla London, William Chalmers, Christopher Polhem, Carl Munter – King of cool, Electrolux historia, Skolpionjären Anna Whitlock, Hanna Lindmark – pionjär bland kvinnliga entreprenörer

Centralt innehåll

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Hantering, montering, mätning och enklare underhåll av energiteknisk utrustning. (Energiteknik 1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken grupp hörde Baltzar von Platen och Carl Munters till?
 2. När öppnade Kungliga Tekniska högskolan sina portar?
 3. Vad var von Platens och Munters handledare känd för?
 4. Vilken uppfinning gjorde världssuccé?
 5. Vad inrättades år 1827?
 6. Var fanns Europas då ledande tekniska utbildningsinstitution?
 7. Vad bedrev Christopher Polhem redan vid 1600-talets slut?
 8. När kom beteckningen ”civilingenjör” till?
 9. Vad kom byggandet av Göta kanal att kallas?
 10. Varför ökade behovet av välutbildade ingenjörer?
 11. Vad var unikt med att Gustaf Dalén tilldelades nobelpriset i fysik 1912?
 12. Vad blev Vera Sandberg känd för?
 13. Hur såg det ut på de svenska tekniska högskolorna på 1970-talet?

Diskussion

 • Behövs en bra utbildning för att bli en duktig entreprenör? Diskutera vikten av en god utbildning.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi

Samhällets stöttepelare:

 • Många företagare har gjort insatser för samhället vid sidan av företagandet. Tekniska skolan öppnades 1829 i Göteborg och tillkom genom William Chalmers testamente. Han var son till en inflyttad skotsk köpman som senare blev direktör för Ostindiska kompaniet. Undersök vilka det svenska samhällets stöttepelare varit och hur våra invandrade företagare hjälpt att bygga Sverige.

William Chalmers.

Fördjupning Teknik/ Entreprenörskap/och företagande

Baltzar von Platen och Carl Munters:

 • I samband med sitt examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm kom de unga teknologerna Baltzar von Platen och Carl Munters redan på 1920-talet på idén med absorptionskylskåp. Tekniken lämnade dock en del övrigt att önska, så det var först 1931 som kylskåpen började säljas. Undersök hur dessa briljanta ungdomar lyckades med sin uppfinning och ta även del av deras patentakter.

Skärmdump: prv.se

Fördjupning Teknik/ Historia/ Samhällskunskap

Den svenska mekanikens fader:

Christopher Polhem.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/Företagsekonomi

Skolpionjären Anna Whitlock:

 • Anna var en av landets främsta reformpedagoger och grundade en flickskola i Stockholm 1878, vilken omvandlades till en av Sveriges första (samkönade) samskola 1893. Undersök Anna Whitlocks revolutionerande skolundervisning.

Interiör från Whitlockska skolan, till höger vid bordet Anna Whitlock år 1878. Bildkälla Wikimedia Commons.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *