Tekokrisen

På 30 år förlorade Borås 25 000 jobb. Staden var beroende av en bransch som nästan utraderades. Men Borås klarade krisen och fortsätter vara Sveriges textila centrum.

Relaterad läsning: Teko – en hemmamarknad i kris, Femtio år i textilbranschen, Undantaget i framgångssagan: tekoindustrin

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Varför var det svårt att bedriva jordbruk i Sjuhäradsbygden?
 2. Hur försökte man dryga ut inkomsterna från jordbruket?
 3. Vad kallades de kringresande handelsmännen?
 4. Vilket år grundades Borås?
 5. Vem var den första att köpa in bomull i den här trakten?
 6. Var öppnade Sveriges första mekaniska bomullsväveri?
 7. Hur mycket ökade Borås befolkning 1860–1920?
 8. På vilket sätt förnyade Oscar Jacobson klädbranschen?
 9. Ungefär hur många arbetade för Algots under 1920-talet?
 10. Varför råkade den svenska tekoindustrin i kris?
 11. Vilket år gick Algots i konkurs?
 12. På vilket sätt försökte man lindra krisen i Borås?
 13. Ungefär hur många butiker har Gina Tricot?
 14. Hur många studenter läser vid Texilhögskolan?
 15. Vad forskar man på vid Texilhögskolan?
 16. Vilka företag är på väg att lämna Borås i dagsläget?

Diskussion

 • Bör en stat (till exempel Sverige) skydda sin inhemska industri eller tycker ni att det ska råda frihandel och fri konkurrens mellan länder, motivera era svar?
 • Tror ni att tekoindustrin hade kunnat undvika krisen på något sätt och i så fall hur?

Fördjupning Samhällskunskap / Företagsekonomi

 • Undersök hur Sverige har ändrat sina lagar när det gäller frihandel och fri konkurrens i och med inträdet i EU.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *