Telefonen gör svensk premiär

Dagens Nyheter berättade i augusti 1877 om den norske civilingenjören Hapstock som kommit för att visa denna ”märkliga uppfinning”, som världen har ”Nordamerika att tacka för”.

Relaterad läsning: Mobiltelefonens historia

Centralt innehåll

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vad kallades telefonen till en början?
 2. Hur beskrevs dess funktion?
 3. Vilka tester gjordes på stationen i Uppsala?
 4. Vart drog man den första telefonledningen?
 5. Hur beskrevs resultatet?
 6. Varför var fascinationen stor över att sång och musik kunde förmedlas via telefonen?

Diskussion

 • Hur mycket och till vad använder du din mobiltelefon?
 • Hur tror ni att mobiltelefonerna och dess funktioner ser ut om 20 år?

Fördjupning Teknik/ Historia

Kommunikationsrevolutionen börjar någon gång när skriften uppfanns och pågår än idag. När uppstod mobiltekniken och när togs det första nätet i bruk i Sverige? Undersök mobiltelefonens historia.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *