Tidig teleteknisk utveckling

Perioden 1900–1918 innebar för Ericsson i många avseenden en fortsättning på den tidigare utvecklingen. Produktionen inriktades som förut främst på telefonapparater och växelutrustning till telefonstationer. Ericsson och Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag (SAT) hade under 1880- och 1890-talen ofta i samarbete snabbt tillägnat sig teknologiskt kunnande från amerikansk telefoni. På apparatområdet låg Ericsson själv långt fram i den teletekniska utvecklingen.

Relaterad läsning: EricssonÄventyraren som sålde telefoner i Shanghai, Lars Magnus Ericsson

Centralt innehåll

  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vilken förbättring av växelborden gjordes i USA?
  2. Varför var SAT intresserade av de nya växelborden, vilka fördelar innebar tekniken?
  3. Vilka fördelar fanns med automattelefoni?
  4. Vilket år öppnade den första automatiska telefonstationen i Sverige?

Diskussion

  • Varför tror ni att Ericsson var så ovilliga att utveckla sina produkter så att de blev mer automatiska?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *