Tio inflytelserika invandrare

Personer som invandrat till Sverige har sedan medeltiden haft en avgörande betydelse för landets ekonomiska utveckling, som företagare, experter eller yrkesarbetare.

Relaterad läsning: Invandrarna som byggde Sverige, Invandrarnas betydelse för handeln

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.(Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket kunganamn tog hertig Karl?
 2. Vad tillverkades i Nyköpings dragverk?
 3. Hur delade de Besche och de Geer upp arbetet mellan sig?
 4. Vad arbetade Jacob Momma med?
 5. Vad fick Momma efter det att han adlats i Sverige?
 6. Hur gammal var John Hall när han fick burskap i Göteborg?
 7. När gick John Hall d.y. i konkurs?
 8. Vem köpte in Sveriges första moderna ångmaskiner?
 9. Vad hette den första svenska ångbåten?
 10. Varför gick Owens företag i konkurs?
 11. Vilket år kom Wilhelm Becker till Sverige?
 12. Vilket år uppfann Johan Petter Johansson skiftnyckeln?
 13. I vilket land föddes Berndt August Hjort?
 14. När avgick Henning Throne-Holst som vd för Marabou?
 15. Vilka problem hade Marabou under Andra världskriget?
 16. Var lärde sig Findus att frysa in livsmedel?
 17. Varför kom Herbert Felix till Håkanssons ättiksfabrik?
 18. Hur kom Herbert Felix på idén om Bostongurka?
 19. Hur kom Bicky Chakraborty in i hotellbranschen?

Diskussion

 • Diskutera kring vad globaliseringen bygger på och ge exempel på vad det medför.

Fördjupning Historia

 • Flera av personerna i texten erhöll ”burskap” i städerna de flyttade till. Burskap var en del av det system som kallas för skråväsendet. Undersök hur skråväsendet fungerade och jämför med dagens lagar och regler för att starta företag. Vilka stora skillnader kan du hitta?

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande

 • Hur viktigt är det med stöd och nätverk för den som har nya idéer? Ta reda på vilka organisationer som finns och vilken hjälp det går att få för uppfinnare och entreprenörer.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *