Näringslivshistoriska misstag

Framgångsrik företagsamhet bygger sällan på några naturliga eller självklara steg. Framgångsrikt företagande bygger i stället på att ta djärva steg, bedriva många experiment, att försöka göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra. Bakom varje framgångsrik företagshistoria ligger därför också många misslyckade experiment och ofta långa perioder av dålig lönsamhet. Det händer stundtals att själva misslyckandet kan leda fram till en viktig upptäckt eller insikt. Men ibland bygger misslyckandet på ren inkompetens eller rent av bedrägliga avsikter.

Relaterad läsning: Betydelsefulla misstag

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. I vilken stad startade Jonas Alströmer sin textilindustri?
 2. Hur kunde Alströmer få statligt stöd till sin manufaktur?
 3. Vilket år inleddes arbetet med att bygga Göra kanal?
 4. Varför började man gräva längs hela sträckan samtidigt?
 5. Vilket år färdigställdes kanalen?
 6. Vilka produkter tillverkade Rosendahls fabriker?
 7. Vilka teknologiska genombrott ökade värdet av järnmalmen i Norrbotten?
 8. Var kan man se rester av ”Engelska kanalen”?
 9. Hur fick Hans von Kantzow idén till Kanthal?
 10. Hur stor del av världens tändsticksproduktion stod Kreugerkoncernen för i början av 1930-talet?
 11. Vilket år köptes Facit upp av Electrolux?
 12. När hamnade den svenska varvsindustrin i kris?
 13. Vilket bolag sålde penicillinfabriken i Strängnäs till Refaat El-Sayed?
 14. Hur långt fängelsestraff fick han?
 15. Vem köpte bokus.com av Leander och Malmsten?
 16. Vilka storbanker lyckades Patrik Hedelin engagera?
 17. När gick boo.com i konkurs?

Diskussion

 • Winston Churchill sa en gång “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” och detta gäller ju inte bara historia i allmänhet utan det mesta av mänsklig verksamhet. Tycker ni att det är viktigt att studera företagshistoria för att se vad som har lett till framgång och vad som lagt grunden för ett misslyckande, motivera era svar.
 • En tydlig affärsidé är a och o i allt företagande, vad anser ni är viktigt när man sammanställer sin affärsidé?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi

 • Liksom Facit har Nokia gått från en världsledande position till kris i och med introduktionen av ny teknik, i Nokias fall Iphone. Undersök varför Nokia hamnade i svårigheter och vad de gjort för att försöka komma ur krisen.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi

 • Under 1800-talet revolutioneras det svenska transportsystemet i och med introduktionen av järnvägarna och Göta kanal. Undersök hur detta förändrade resandet i Sverige.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *