Tio orter som begrepp och varumärken

Många företag har givit namn till varumärken och olika företeelser. Ett exempel är Horndals Bruk i Dalarna som givit upphov till uttrycket ”Horndaleffekten”. Det kommer från den goda produktivitetsutveckling som järnverket åstadkom på 1930- och 1940-talen genom vardagsrationaliseringar och organisatoriska förbättringar men utan nyinvesteringar.

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad betyder ”baggböleri”?
 2. Vilket år öppnade järnvägen mellan Bollnäs och Voxna?
 3. Vilka företag slogs ihop för att bilda Edsbyverken?
 4. Vad var en så kallad ”Eskilstunabod”?
 5. Vilket år anlände Reinhold Rademacher till Eskilstuna?
 6. Vad krävdes för att småindustrier skulle etablera sig i Gnosjö?
 7. På vilket sätt drog företagen nytta av det starka föreningslivet i trakterna kring Gnosjö?
 8. Varför flyttades vapentillverkningen från Jönköping till Husqvarna?
 9. Vilken blev Husqvarnas första civila produkt?
 10. Vad tillverkar Höganäs AB?
 11. Vad är järnsvamp?
 12. Vem tillverkade den första Lovikkavanten?
 13. När grundades Orrefors glasbruk?
 14. Vilka två formgivare gjorde Orrefors till världsledande inom konstglas?
 15. Vilken blev nordens första plastfabrik?
 16. Hur länge levde traditionen med att ”dricka brunn” kvar i Ramlösa?

Diskussion

 • Finns det något företag eller någon produkt som er hemort är synonymt med?

Fördjupning

 • Undersök begreppet Gnosjöandan och vad det innebär. Varför tror du att detta har blivit ett så välkänt begrepp?
 • Vilka är för- respektive nackdelarna med den form av nära samarbete mellan företag som man ofta hittar på mindre orter?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *