Tjärdrottningen från Vindeln

En skånska med sinne för studier sökte äventyret och hamnade i Västerbotten. Där tog hon över sin mans familjeföretag när han dog och blev Tjärdrottningen från Vindeln. Ingegerd Levander blev storföretagare inom tjärbränning, och från den positionen fick hon följa hela näringens uppgång – och även fall.

Relaterad läsning: Holmens pappersbruk i Hallstavik, Kartongen på frammarsch, Lil Karhola – en kvinnlig brukspatron, En företagsledare med nerver av stål, Skog, massa och papper, Svenska Cellulosa AB

Instuderingsfrågor

 1. Vad står UTAB för?
 2. Varför såg uppköpare i Bergen besvärade ut när de fick se Ingegerd Levander?
 3. Vad hade Ingegerd för utbildning?
 4. Varför lämnade hon Skåne för Västerbotten?
 5. Hur kom hon in i den växande trävaruindustrin?
 6. Vad inträffade år 1920?
 7. Vad är tjära och hur framställdes den?
 8. När var bästa perioden att sälja tjära och varför?
 9. Vad avslöjade Ingegerd?
 10. Vad hemlighöll UTAB och varför?
 11. Hur och när började Ingegerds rykte som Tjärdrottning att byggas?
 12. På vilket sätt var hon politiskt aktiv?

Diskussion

 • Som direktör och ägare av UTAB blev Ingegerd Levander känd som en viljestark kvinna med pondus, i ledande roller inom både företag, politik och föreningsliv. I dag är det inte många som har hört talas om Ingegerd och hennes arbete. Diskutera vad ni tror att man måste göra för att inte personer som Ingegerd ska falla i glömska.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation

När även flickorna fick tillträde till våra svenska skolsalar:

 • Pojkar har utbildats i Sverige sedan medeltiden. Men flickor ansågs länge vara för sköra och osmarta för att utbildas på samma nivå. De skulle även hållas borta från de ”sedliga faror” som kunde finnas på högre lärosäten. Ta del av när Statistiska Centralbyrån berättar hela historien i en ny rapport.

Örebro Kommunala flickskola bildades 1932 efter en sammanslagning av de båda privata statsunderstödda högre flickskolorna Stiftelsen Risbergska skolan och Stiftelsen Nya Elementarskolan för flickor. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Fotoateljé Ebba Sundevall & Co.

Brukspatronen Lil Karhola:

 • Medan det historiskt varit relativt vanligt med kvinnliga småföretagare, så har kvinnor däremot lyst med sin frånvaro i ledningar och styrelser för svenska storföretag. En pionjär i det sammanhanget är Lil Karhola Wettergren, brukspatron redan på 1950-talet och sedermera bl.a. styrelseproffs. Undersök Lil Karholas ledarskapsresa.

Lil Karhola Wettergren. Bildkälla: AbeBooks

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Teknik

Kartongen – en svensk exportsuccé:

 • I dag är det en svensk exportsuccé men kartongens början var svår. När papplådor och andra förpackningar i kartong lanserades på bred front var misstänksamheten stor. Undersök kartongens historia.

Tänk om papper kan lagra energi?:

Shoko Yamada (specialist functional surfaces på BillerudKorsnäs), Lars Sandberg (project manager innovation på BillerudKorsnäs) och Petter Tammela (stipendiat vid institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet) mäter pappersbatteriets potential och laddning. Bild och text: billerudkorsnas.se

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *