Torghandel och saluhallar

Från slutet av 1800-talet och fram till i dag finns en mängd foton som berör den svenska handeln. Vi har här valt ut en bunt nutida artiklar samt fotografier från våra arkiv och berättar dess historia. Följ med till torghandlare och saluhallar!

Relaterad läsning: Handel på öppen yta, Från de köpte stockholmarna fisk

1. Tema: Torghandel

Källa: Ett fotografi av Hötorget i Stockholm från sent 1800. 

Se filmklippet nedan och svara på instuderingsfrågorna:

 1. Vad säljs på torget och vilka driver torghandel?
 2. Varför börjar man förbjuda mycket inom torghandel?
 3. Hur kom saluhallarna till?
 4. När tappar slutligen torghandeln sin stora betydelse?

3. Fördjupning:

Arbeta även med texten: Handel på öppen yta.

Instuderingsfrågor

 1. Hur definierades torghandel i en statlig utredning 1988?
 2. Ungefär när och var föddes torghandeln?
 3. Vad innebar kung Magnus Erikssons stadslag?
 4. Varför sviktade lönsamheten på saluhallarna på 1880-talet?
 5. Hur påverkade Stockholms kommunfullmäktiges beslut 1914 torghandeln?
 6. Ge exempel på hur är Torghandeln starkare reglerad än den fasta detaljhandeln?
 7. Vilka är 80 % av torghandlarna idag?
 8. Hur kunde torgmadamerna, de s.k. mångleskorna, lyckas med sin försäljning?
 9. På vilket sätt såg Gustav Vasa till att torghandeln blev lukrativ innanför stadsportarna?
 10. Vilka torghandlare gynnas bäst idag? Varför?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Samhällskunskap

 • Ta reda på vilka miljölagar som gäller idag för att driva torghandel.

Hötorget i Stockholm, 1937. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1a1)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering. (Branschkunskap inom handel)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *