Trendspaning inom detaljhandeln

Detta är en av årets stora frågor. Sedan 1988, då Handelns Utredningsinstitut – HUI utsåg bakmaskinen till Årets Julklapp, har många, inte minst media visat mycket stort intresse. Numera har begreppet till och med gått på export.

Relaterad läsning: Handelns historia: Intervju med entreprenör Pär Svärdson – Apotea, Kicki Theander var först med hemleverans av matkassar, Realisationens historia

Centralt innehåll

 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
 • Datorstöd i exponeringsarbetet.
 • Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken. (Praktisk marknadsföring 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Diskussion

 • Tror ni att nätbutikerna kommer att ta över helt? Diskutera även hur ni tror att den fysiska varuhandeln kommer att se ut i framtiden.
 • Diskutera vad ni tror blir Årets Julklapp.
 • Hur tror ni att trendspaning inom varuhandeln går till?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Praktisk marknadsföring

 • Fredrik Bergström, författaren till artikeln ”Årets Julklapp är…”, gav en föreläsning 2017 tillsammans Martin Karlsson från HUI Research kallad Retail Everywhere. Se filmklippet om hur trendspaningen ser ut inom detaljhandeln i dag.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Marknadsföring

 • Undersök vilka produkter som utsetts till Årets Julklapp, från år 1988 fram till idag. Hur många av produkterna har du i ditt hushåll?
 • År 2016 utsågs VR-glasögonen till Årets Julklapp. Är det krångligt att e-handla i dag? Se den kinesiska reklamfilmen från AliExpress där kunden kan e-handla från andra sidan jorden på varuhuset Macy’s i New York, med hjälp av VR-glasögon.

VR-glasögon, årets julklapp 2016. Bild: AliExpress.

Fördjupning Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration/ Praktisk marknadsföring

 • Så sent som 2011 utsågs Matkassen till Årets Julklapp. Entreprenören Kicki Theander var först i världen med idén att erbjuda hemleverans av matkassar. År 2007 grundade hon företaget Middagsfrid som idag levererar matkassar till hushåll världen över. Undersök hur Kicki Theander byggde sitt varumärke från grunden.
 • Black Friday följs tätt av Cyber Monday, som officiellt markerar julhandeln över Internet. Undersök hur realisationens historia har sett ut i Sverige genom tiderna.

Dela med dig av dina tankar