Truecaller – en sann succé

Alan Mamedi och Nami Zarringhalam var två mobil­intres­serade studenter som lärde känna varandra på KTH. Tillsammans byggde de en mobil­app som visade vem det var som ringde, även om det var från ett annars okänt nummer. Idag används Truecaller i 175 länder, har 278 miljoner användare och börsnoterades 2021 till en värdering om 20 miljarder kronor.

Relaterad läsning: Laila Ohlgren utvecklade mobiltelefonin, Mobiltelefonens historia, NMT – A nordic project,Lars Magnus och Hilda EricssonLars Magnus Ericsson skriver kärleksbrev till kärlekenEricsson banade väg för paddanFarbrorn som uppfann mobiltelefonen, Ellemtel utvecklar AXE-systemet, Filmen om Hilda EricssonTelefonkungen av StockholmTelefonledningar till varje hus

Instuderingsfrågor

 1. När och var träffades Alan Mamedi och Nami Zarringhalam?
 2. Var kommer Alan och Nami ifrån ursprungligen?
 3. Vilka planer hade de för framtiden?
 4. Vad var möbeljakt.se för tjänst?
 5. Vilka andra jobb hade de i väntan på en bättre affärsidé?
 6. Vad innebar jobbigt.se?
 7. Hur kom Alan och Nami på affärsidén Truecaller?
 8. Varför kom den att döpas till just Truecaller?
 9. Var bodde de första Truecaller-användarna?

Diskussion

The story of Truecaller:

 • Visste ni vad Truecaller var innan ni läste denna artikel? I dag används appen av mer än 250 miljoner användare varje månad världen över. Se på filmklippet nedan och diskutera varför ni tror att Namis och Alans uppfinning har blivit så populär.

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap/ Teknik/ Digital kommunikationsteknik/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

Laila utvecklade mobiltelefonin:

 • Inte många vet att Laila Ohlgren är doldisen bakom utvecklingen av mobiltelefonin. Den gröna knappen på telefonerna är hennes idé där telefonnumret lagras i telefonen för att kopplas upp till nätet först när hela numret blivit inmatat. Undersök hur Laila gick tillväga med utvecklingsarbetet av det tidiga NMT-systemet.

Laila Ohlgren. Bildkälla: Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Mobiltelefonens historia:

 • Mobiltekniken uppstod under andra världskriget. 1956 togs det första nätet i bruk i Sverige. Då vägde en mobil 40 kg och fyllde en hel baklucka. Norden var inte först, men kom med tiden att ta ledningen. Undersök mobiltelefonens historia.

 

Pionjärer inom mobiltelefoni

 • 2007 lanserade Apple sin första iPhone och det sätt på vilket vi hanterar information och kommunicerar förändrades. Men det var faktiskt inte den första smarta telefonen som då såg dagens ljus. Undersök den svenska telekomhistorien.

Mobiltelefonkampanjen Harry Hotline från 1986. Ur Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ericsson – En kärlekshistoria:

 • I samband med sitt 140-årsjubileum gjorde telekomföretaget Ericsson en reklamfilm där man får följa företagets historia och tekniska utveckling med start från år 1876. Se reklamfilmen nedan, som baseras på makarna Ericssons kärleksbrev, och undersök hur företaget har utvecklats under dessa år.

Framgångspodden:

 • Ta del av när Alan Mamedi gästar Framgångspodden och visar hur hårt arbete lönar sig! Här pratar Allan om hans och Namis fantastiska entreprenörsresa som började på KTH i Stockholm – om uppkomsten av Truecaller och hur den i dag dominerar marknaden.

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1, 1b)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt.
 • Den industriella designprocessens olika delar från problemformulering, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete och analys till presentation och utvärdering. (Industriell design 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå.
 • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv. Historia 3)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Operativsystem för mobila enheter.
 • Datakommunikation via satellit.
 • Referensmodeller och standarder för datakommunikation.
 • Integritetsaspekter och säkerhet vid användning av trådlösa enheter.
 • Kommunikationsnät för mobila datorutrustningar. (Digital kommunikationsteknik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *