Tyskt bidrag till svenskt företagande

Garpar var ett öknamn på tyskar under medeltiden. Både då och senare har tyska invandrare kommit till Sverige och de har betytt mycket för vår ekonomi och utveckling.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. När blev Hansan maktcentrum i Nordeuropa?
 2. Vem slöt avtalen med Lübeck och Hamburg?
 3. Vad gick dessa avtal ut på?
 4. Ge exempel på några tyska låneord som vi använder idag?
 5. Vd betyder ordet ”garp”?
 6. Vilken sorts fisk var vanligt förekommande i södra Östersjön?
 7. Från vilken del av Tyskland kom målaren Albertus Pictor?
 8. Vad är ”tysksmide” med ett annat ord?
 9. Vilket år tillåts judar att vistas i Sverige?

Diskussion

 • Varför tror ni att just Tyskland har påverkat Sverige i så stor grad som texten anger?
 • Hur tror ni Sverige och de svenska företagen skulle se ut idag om vi inte fått hjälp utifrån?

Fördjupning Ekonomi

 • En annan grupp som fick en stor inverkan på svenskt företagande är Vallonerna som invandrade till Sverige i början av 1600-talet. Undersök på vilket sätt de bidrog till den tidigmoderna industrialiseringen av Sverige.

Fördjupning Historia

 • Hansan var ett handelsförbund som hade sin storhetstid under sen hög- och senmedeltiden. Undersök på vilket sätt Hansan styrde handeln i norra Europa.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *