Vad är en entreprenör?

Med entreprenör menas en person som tar initiativ till och organiserar en nyskapande verksamhet. Entreprenörskap handlar om kreativitet, initiativkraft, experiment och mångfald.

Centralt innehåll

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Diskussion

  • Vilken är er definition av en entreprenör?
  • Vad anser ni är det viktigaste för den som ska starta eget företag?

Fördjupning

  • Intervjua en entreprenör och företagare. Undersök hur den personen har arbetat med att ta fram en affärsidé och sedan förverkligat den. Vilka med- och motgångar har personen stött på i sitt arbete och hur ser framtiden ut är exempel på frågor man kan arbeta med.

Dela med dig av dina tankar