Var smak har sin tid

Företaget Oatly har återigen ställt mjölk i dålig dager. Denna gång har de inspirerats av Systembolagets tidigare ”Spola kröken”-kampanj för att marknadsföra sin havremjölk.

Relaterad läsning: Systembolagets historiska hemsida, Spola kröken – sa kändisarna, Mjölkpropaganda på hjul

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. På vilket sätt menar reklamfilmen att det inte var bättre förr?
 2. Vad anspelar miljön och personerna i reklamfilmen på?

Diskussion

 • Vad anser ni om Oatlys sätt att marknadsföra sin produkt?

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Marknadsföring

 • Med en framsynt fingertoppskänsla lyckades föreningen Mjölkpropaganda förena reklam med folkhälsa och den nya tidens medier. Ta reda på hur de lyckades med detta.

Fördjupning Marknadsföring/ Samhällskunskap

Fördjupning Marknadsföring

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *