Världens främsta skeppsvarv

När olja började ersätta kolet som drivmedel ledde det också till större efterfrågan på tankfartyg som kunde frakta oljan. Svenska företag var snabbt ute, men varvsindustrin visade sig vara en bransch med ett bäst före-datum.

Relaterad läsning: Varv med stora anor, Varven i västra och södra Sverige, Hugo Hammar utvecklade världens främsta skeppsvarv, Global logistik, Jonssonkoncernen, Axel Johnson grundade Johnsonkoncernen, Kockums, Rederiet Broströms, Rederierna och den växande världshandeln, Så fick militära plagg nytt liv, boo.com och it-bubblan som sprack

Centralt innehåll

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka skeppsvarv anlades i slutet av 1800-talet?
 2. När och varför avtog den utländska konkurrensen?
 3. Vad specialiserade sig de stora skeppsvarven på under mellankrigstiden?
 4. När och varför etablerades Uddevallavarvet?
 5. Vilka var några av orsakerna till att varvsbubblan sprack?
 6. Vad var Nanny?
 7. Vilken hjälp fick varven under krisåren?
 8. Vad innebar omstruktureringarna i den svenska varvsindustrin?

Fördjupning Internationell ekonomi/ Samhällskunskap/ Historia/ Teknik/ Företagsekonomi

 • Under mellankrigstiden blev Sverige en av världens främsta skeppsbyggarnationer och Göteborg blev en av världens främsta skeppsbyggarstäder. Undersök hur Hugo Hammar och Gustaf B Thordén lade grunden till de svenska varvens framgångar.

Gustaf B Thordén.

Varv med stora anor:

 • Ta reda på hur skånska Kockums Mekaniska Verkstad AB blev en av de stora verkstadsindustrier som utgjorde ryggraden i det svenska näringslivet under den högindustriella epoken.

Bild: Kockums. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Johnsonkoncernen:

 • År 1873 startade Axel Johnson en agenturverksamhet i Stockholm. Han importerade kol och koks till svenska järnbruk och exporterade deras produkter. 1912 blev han den förste svenske redaren som beställde dieseldrivna fartyg och 1922 hade han sålt alla ångfartyg. Undersök hur Johnsonkoncernen växte på grund av detta beslut.

Axel Johnson, svensk industriman, på omslaget till Hvar 8 Dag, år 1909. Bild och text: Wikimedia Commons.

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Historia

Förvarets Fabriksverk sålde varvskrot:

 • När Uddevallavarvet lades ned monterades det ned och såldes till Polen via Överskottsbolaget (tidigare Försvarets Fabriksverk – FFV). Undersök hur FFV:s överskottsförsäljning av varvsskrot och flottans pensionerade fartyg var en stor del av försäljningen.

När isbrytaren Oden togs ur tjänst 1988 såldes den till Alang i Indien. Foto: Okänd fotograf/Sjöhistoriska museet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *