Varuautomaten – en räddare i nöden

Affärstidslagen begränsade fram till 1972 butikernas öppettider. För att kunna erbjuda matvaror vid mer obekväma tider erbjöd många butiker från 1920-talet och framåt varuautomater där man från gatan kunde förse sig med allt från frukt och specerier till strumpbyxor. Trots lagarna var det fullt tillåtet att ha personal bakom luckorna.

Relaterad läsning: Reglering av öppettider, Ett sekel av nytta med nöje

Centralt innehåll

 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. (Samhällskunskap 1a1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
 • Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
 • Entreprenörskap och eget företagande. (Affärsutveckling och ledarskap)

Instuderingsfrågor

 1. När började varuautomaterna att tillverkas och vilket land importerade dessa till Sverige?
 2. När och var började Sverige med en egentillverkning av varuautomater?
 3. Varför började utomhusautomaterna försvinna i slutet på 1970-talet?
 4. Vad ersattes de med?
 5. Vad trädde i kraft 1972 och vad innebar detta?
 6. Hur löd Omfars slogan?
 7. Vad såldes via automaterna?
 8. Hur stor var Sveriges största varuautomat och vem ägde den?

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Branschkunskap inom handel och administration

 • I gamla tider var det av religiösa skäl strängt förbjudet att arbeta på söndagar, sabbatsbrott kallades det, men i övrigt fanns inte mycket till lagstiftning rörande arbetstiderna. År 1909 kom en första mild lag som reglerade butikernas öppettider. Lokala ordningsstadgor kunde också förekomma. Undersök vad affärstidslagen innebar.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Affärsutveckling och ledarskap/ Historia/ Samhällskunskap

Pressbyrån satsade tidigt på att etablera sig vid järnvägsstationer. Bild ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *