Vattenfall

I slutet av 1800-talet inleddes en omfattande juridisk process om vem som hade rätten till vattenkraften i Trollhättan.

Relaterad läsning: Väldiga investeringar i vattenkraft, Innan Vattenfall fanns, Vattenfall introducerade säkerhetsbältet

Centralt innehåll

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. (Naturkunskap 1b, 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken är Sveriges vattenrikaste älv?
 2. Vilket år bildades Kungliga Vattenfallsstyrelsen?
 3. Hur länge var Vilhelm Hansen chef på Vattenfallsstyrelsen?

Diskussion

 • Var det rätt eller fel att bygga ut vattenkraften och därmed förändra älvarnas flöde, motivera era svar?
 • Vissa menar att vi måste tänka på energiförsörjning och samhällsekonomi före påverkan på miljön. Vad är era åsikter i den frågan?

Fördjupning Naturkunskap

 • Vattenkraft, kärnkraft och eldning av fossila bränslen som till exempel kol och olja har länge varit grunden för den svenska energiproduktionen. Undersök vilka energikällor man använder idag och vilka man vill använda i framtiden.

Fördjupning Teknik/ Samhällskunskap

 • Ibland skapar företag produkter utanför sin normala verksamhet. Ta reda på hur Vattenfall utvecklade denna produkt.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *