Vinst som mål eller medel?

Linda Portnoff är ekonomie doktor och forskare vid Center for Arts, Business & Culture på Handelshögskolan i Stockholm och dessutom vd för intresseorganisationen Musiksverige. Hon disputerade 2008 på en avhandling om musikbranschens finansiella flöden och styrningsproblematik, och har också gett ut två skivor med sitt band Stella Rocket. Portnoff är aktuell som medredaktör till antologin 179 år av ensamhet (2016) – om kvinnors situation på Handelshögskolan i Stockholm.

Lektionsmaterial: Vinst som mål eller medel? (ur Vinstbegreppet i samhället och företagande 2016, Näringslivshistoria: 9)

För vidare fördjupning läs även:Företagens vinst och den svenska modellen, Entreprenörens drivkraft, Att hantera en osäker framtid 

Centralt innehåll:

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2, 50 poäng)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 50 poäng)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 100 poäng)
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 100 poäng)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap, 100 poäng)

Instuderingsfrågor

Definitionen av begreppet vinst: Mål eller medel?

 1. Vad är vinsten enligt Linda Portnoff är det ett mål eller medel, och varför behövs den?
 2. När börjar man tala om lönsamhet menar Portnoff?
 3. När ”struntar man i vinsten”?
 4. Vilka olika typer av vinster finns det?

Vinst i kultursfären

 1. Vad innebär ekonomiseringen av kulturen?
 2. Hur ser kulturorganisationers situation ut idag? Varför?

Vem som får del av vinsten

 1. Vad fokuserar den ekonomiska mainstreamlitteraturen oftast på?
 2. Linda Portnoff menar att hur vinsten fördelas inom kultursfären inte är så transparent alla gånger. Vad innebär det?
 3. Rättvisefrågan inom musikbranschen och kulturvärlden är det som diskuteras idag. Vad innebär den? Ge exempel.
 4. Vad pågår inom upphovsrätten för närvarande? Och varför är den viktig?

Vinst som drivkraft för entreprenörer

 1. Vad anser Portnoff är den viktigaste drivkraften för entreprenörer?
 2. Varför är vinst nödvändigt?

13. Vad innebär den teori som framfördes av sociologen Émile Durkheim om                           arbetsfördelningen i samhället?

Riskkapitalister, välfärd och kultur

 1. När anser Linda Portnoff att rikskapital kan vara värdefulla?
 2. Hur förklarar hon hur vi skulle kunna nå högre vinster?

Kvalitet ger vinst på lång sikt

 1. Vad har gjort många skivbolag framgångsrika?
 2. Hur arbetar moderna företag idag för att attrahera och behålla sin personal?

Diskussion

 • Håller du med sociologen Émile Durkheims teori om arbetsfördelningen i samhället? Varför?

Fördjupning

 • Du ska starta ett skivbolag. Hur går du tillväga och hur tror du att du kommer kunna överleva i musikbranschen? Gör t.ex. en affärsplan.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *