Visby – en entreprenöriell stad

Den vackra medeltidsstaden Visby är i dag kanske mest känd som ett populärt turistmål. Men om du tar en promenad innanför stadsmuren, är det omöjligt att missa stadens historiska betydelse. Kullerstensgatorna är kantade av gamla packhus som vittnar om Visbys viktiga tid som handelsstad.

Relaterad läsning: När cementbranschen föddes, Vikten av cement, Elfrida Andrée från Visby, Anna Margareta Donner, Gotlandsbolaget, Handelns historia: Intervju med entreprenör Marie Walleberg – grundaren av ImseVimse, Från Mah-Jong till Vamlingbolaget, Skotten Patrik Graham startade eget på Gotland

Instuderingsfrågor

 1. Vad bedrevs i Visby under vikingatiden och varför?
 2. Vad exporterades därifrån?
 3. Varför reste man stadsmuren runt staden?
 4. Vad skedde under mitten av 1300-talet och vad hände sedan?
 5. Vad drabbades Visby hårt av under denna tid?
 6. Varför blev ön dansk?
 7. Vad inträffade år 1525?
 8. Vad växte fram i Visby under 1800-talet?
 9. Hur mycket omsätter besöksnäringen årligen på Gotland?

Diskussion

Hur upplever vi den platsen vi bor på eller besöker som turister?

 • Diskutera hur ni skulle presentera den platsen ni bor på. Ta gärna hjälp av filmklippet Rundtur: visste du det här om Visby innerstad?, där ni får en insyn i vad staden har att bjuda på.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Branschkunskap inom handel/ Företagsekonomi/ Historia

Donnerska huset:

Donnerska huset i Visby. Källa: Wikimedia Commons.

När cementbranschen föddes:

 • Hur såg samhället ut när cementbranschen föddes 1871, vilka behov ledde till att cement blev tidens byggnadsmaterial? Undersök när cementbranschen föddes och hur det kom att prägla vårt samhälle.

Centralt innehåll

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Hållbar och miljövänlig turismutveckling där människan samspelar med natur och kultur samt utvecklar resmål och verksamheter med hänsyn till ekologi, etik och ekonomi. (Hållbar turism)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *