Hon trotsade föraktet och blev störst inom herrmode

Amanda Christensen lärde svenska män klä sig mer färgglatt och var en föregångare när det gäller arbetsgivaransvar.

Relaterad läsning: Kvinnors entreprenörskap då & nu, Kvinnors näringsfrihet, Sofia Gumaelius, Bra ledarskap med bäst före-datum

Se filmklippet här: Entreprenören Amanda Christensen

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1 och 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Varför startade Amanda Christensen egen firma?
 2. Vad kom hon att specialisera sig på?
 3. På vilket sätt påverkade luftföroreningarna borgerskapets utstyrsel?
 4. Vilken tydligen begåvning hade Amanda?
 5. Hur gynnandes Amandas affärer när Stockholm började växa?
 6. Varför valde Amanda Christensen att göra inköpen själv?
 7. Vad ledde Amandas vision till?
 8. Varför anses hon vara en föregångare när det gäller arbetsgivaransvar?
 9. Vad var det ”Röd Sigillet”?
 10. Hur skapade den industriella revolutionen behovet av slipsen?
 11. Hur skolades Amandas son Rudolf Christensen?
 12. Hur och varför hyllar företaget Jens Engvall AB Amanda i dag?

Diskussion

 • Amanda Christensen förstod att nöjda medarbetare skapade bättre stämning på företaget och därmed ett mer lyckat resultat. Hur anser ni att man ska vara som arbetsgivare?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Historia/ Ledarskap och organisation

 • Ta reda på vad dagens lag om anställningsskydd (LAS) säger om uppsägningstid. Vad har man som anställd rätt till? Skiljer det sig mellan olika typer av anställningar?
 • Centrum för Näringslivshistoria gjorde en tv-serie tillsammans med Mediabruket (den sändes via UR på SVT2) som heter Entreprenörerna. Ta del av filmklippet nedan om den banbrytande Amanda Christensens liv.

Fördjupning Företagsekonomi

 • Undersök hur många av dagens nystartade företag i Sverige som startats av kvinnor.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi

 • Amanda Christensen fullföljde sin vision med mottot: ”Jag säljer inte ett pris, jag säljer kvalitet”. Ta reda på hur Sofia Gumaelius lyckades starta och driva eget företag under 1800-talets senare hälft. Finner du några likheter mellan företagarna?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *