Volvo

Volvo grundades 1926 av försäljningschefen på SKF, Assar Gabrielsson och en tidigare SKF-medarbetare, ingenjören Gustaf Larson.

Relaterad läsning: En innovativ biltillverkare, Efterkrigstidens svenska bilindustri, en tidiga svenska bilhistorien

Centralt innehåll

 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad heter Volvos grundare?
 2. Vad betyder ”volvo” på latin?
 3. Vilket år lämnade den första bilen fabriken?
 4. Vilka var fördelarna med att tillverka komponenterna till bilarna på andra fabriker?
 5. Varför blev Volvo stora på USA-marknaden?

Diskussion

 • Självkörande bilar är något som många pratar om idag. Vilka för- och nackdelar finns det med självkörande bilar?

Fördjupning Marknadsföring

 • Undersök vilka argument Volvo använder i sin marknadsföring, jämför med en annan biltillverkare och se vilka likheter och skillnader du kan hitta.

Fördjupning Teknik

 • Volvo har alltid legat långt fram när det gäller säkerhet. Undersök vilka säkerhetsdetaljer Volvo varit med om att utveckla.

Fördjupning Teknik/ Historia

 • Pionjärtiden i svensk bilism präglas av tveksamhet till de glada försök som ändå gjordes. Först efter 1918 började vägtransporterna motoriseras i större omfattning. Undersök svensk bilhistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *