Waldemar Jungner uppfann elbilen

Utvecklingen av effektiva och hållbara laddningsbara batterier är en teknologisk knäckfråga i dagens moderna samhälle. Att en viktig grund för detta teknikområde lades av en svensk uppfinnare vid 1800-talets slut är okänt för de flesta.

Relaterad läsning: Christina Lampe-Önnerud grundare av batteriföretaget Boston-Power, Elektrifieringen ändrade på allt, En enklare vardag, Ett bortglömt geni, Jonas WenströmASEAEn koncern byggt av elektricitetKris och nystart för 100 år sedanKarlsson klister, Den tidiga svenska bilhistorien

Relaterad film: Ljusa idéer    Relaterad podd: Sveriges Radio – Svenska uppfinnare Jungners elbil och klimatkrisen

Diskussion

 • Hur tror ni att människorna i slutet av 1800-talet såg på elektriciteten?
 • Elektriciteten förenklade många delar av vardagen, vilka förändringar tror ni var mest välkomna?
 • Vid förra sekelskiftet var det ännu en öppen fråga hur bilar skulle drivas. Uppfinnaren Waldemar Jungner var besatt av tanken på att ta fram en effektiv och ekonomisk elbil. Diskutera hur ni tror att vi kommer att mobilisera oss i framtiden.

Uppfinnaren Nikola Tesla för anteckningar och slipar på idéer som ska förbättra livskvalitén i samhället. Foto: Dickenson V. Alley, Wellcome Collection, CC BY.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Teknik/ Samhällskunskap

Elektrifieringen ändrade på allt:

 • Genom elektrifieringen förändrades förutsättningarna för industri, jordbruk och företagande. Tack vare många svenska uppfinningar och innovativa samarbeten, och den goda tillgången på vattenkraft, har svenska företag varit föregångare inom det här området. Undersök hur elektrifieringen ändrade på allt.

En reklamaffisch för den nya glödlampan visar fascinationen för elektriciteten. Ur Osrams arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ett bortglömt geni:

 • Jonas Wenström föddes 1855 i Hällefors i Västmanland och han förbluffade sin omgivning redan som barn med sin skarpa hjärna. Hans sjukdom rakit eller engelska sjukan, som kraftigt försvagade hans skelett invalidiserade honom för livet. Trots sina besvär kom han att experimentera med elektricitetens mysterier under hela sitt korta liv. Jonas Wenström är i dag ett av våra mest bortglömda genier. Undersök Jonas Wenströms tekniska och revolutionerande innovationer.
 • Se även filmen om Jonas Wennström nedan och andra svenska tekniska genier här >>.

En enklare vardag:

 • Att städa, laga mat, diska och tvätta var vid inledningen av förra seklet ett tungt och tidsödande arbete – framför allt för kvinnorna. Men med en rad svenska innovationer kunde mycket av arbetet automatiseras. Undersök hur vi fick en enklare vardag.

Hushållsapparaten Assistent som kom 1940 är en av de mest ikoniska produkter som Electrolux lanserat. Ur Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Karlssons Klister:

 • Med hjälp av en åsna och smart marknadsföring tog svenskarna det nya universalklistret till sina hjärtan. Undersök innovationen Karlssons klisters historia.

Förevisning och gatuförsäljning av Karlsons klister. Bild: KREP / IBL.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Teknik

Hon grundande batteriföretaget Boston-Power:

Entreprenör Christina Lampe-Önnerud. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser. Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. (Ledarskap och organisation)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling..
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *