Wallenberg – en mäktig familjedynasti

Peter ”Pirre” Wallenberg gick bort den 19 januari 2015. Ekonomijournalisten Ronald Fagerfjäll har gett ut en bok om honom. Här ger han sin bild av den omskrivne finansmannen.

Relaterad läsning: Wallenbergsfären och bank- och industrinätverken, André Oscar Wallenberg, När ASEA skulle räddas, Atlas Copco, Investor AB:s hemsida

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken är förklaringen till Wallenbergarnas överlevnadskraft?
 2. Varför skickades Peter Wallenberg till Atlas Copco?
 3. Hur hamnade Peter på SEB – Svenska Enskilda Banken?
 4. Varför växte Peter Wallenbergs osäkerhet?
 5. Hur länge satt han som ordförande för familjestiftelserna?

 Diskussion

 • Hur uppfattades Peter Wallenbergs ledarskap på SEB? Diskutera vad det är som styr värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen kan påverka ledarskap, medarbetare och resultat.

Fördjupning Företagsekonomi/ Marknadsföring/ Historia/ Samhällskunskap 

 • Undersök hur familjen Wallenberg både är bankirer och företagsindustrialister.
 • Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB, berättade på History Marketing Summit 2018 hur dagens generation i familjen Wallenberg resonerar kring historiens värde och kring historieberättande – och hur det kanske skiljer sig från tidigare generationers. Undersök hur Investor arbetar med sin historia.

Fördjupning Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande/ Historia/ Samhällskunskap/ Marknadsföring

 • Undersök hur O. Wallenbergs son Marcus Wallenberg grundade Diesels Motorer i Nacka 1898 som senare blev Atlas Copco.
 • I dag startas och leds fler företag än någonsin av kvinnor. Löneklyftan minskar och normerna kring kvinnligt ägande förändras. Trots detta är endast 33% av de privata svenska aktierna, 25% av fastighetsvärdet och 15% av marken ägda av kvinnor. Varför är det så? Se SEB:s film ”Varför kvinnor inte äger” för att ta reda på det.

https://www.youtube.com/watch?v=dWhfZRg-9LE

Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

Källa: investorab.com/sv/hallbarhet/

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *