Entreprenörskap och kvinnors företagande

Berättelsen om Wilhelmina Skogh är grunden för en lektion om innovation, entreprenörskap och kvinnors företagande. Kan även användas för att se hur historiskt källmaterial speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar; eller om företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar.

Relaterad läsning: Wilhelmina SkoghDe vågade, vann och visade vägen.

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. När och hur började Wilhelmina Skoghs yrkesframgång?
 2. Vad inträffade under hösten 1875?
 3. Hur var Wilhelmina före sin tid?
 4. Hur drev Wilhelmina Grand Hôtel?
 5. Hur beskriver konstnären Carl Larsson Wilhelmina?

Diskussion

 • Diskutera kring uttrycket ”Det svagare könet” – Vilka reflektioner dyker upp?
 • Vad säger det som inträffade i Gävle om hur det kan vara att lyckas inom näringslivet?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *