Zoégas reviderar sin historia

”Förlåt oss, Maria!” sa annonser från kaffe­till­­verkaren Zoégas hösten 2018. Företagsberättelsen hade till dess fokuserat på hennes makes (korta) bidrag till företaget. Anja Petersen, forskaren som åter­upp­täckte Maria, och Sofia Anderhall från Zoégas marknadsavdelning, berättade mer om hur de återupprättade Marias roll i företagets historia.

Relaterad läsning: Bönan som tog svenskarna med storm, Det svenska fikat, Zoégas andra grundare lyfts fram, Gevalia – Ett oväntat besök

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter. (Samhällskunskap 1b)
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor. (Samhällskunskap 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1a1, 1b)

Diskussion

 • Vad anser ni om att företag tar vara på sin historia och använder den i sin marknadsföring?
 • På vilket sätt tjänar företag på att använda sig av History Marketing?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Marknadsföring

Förlåt Maria:

Maria Zoégas och annonsen: ”Förlåt Maria”. Foto: Zoégas.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande/ Naturkunskap

Zoégas hållbarhetsinitiativ:

 • Zoégas hållbarhetsinitiativ i Östafrika, Coffee By Women, har sedan 2011 skapat bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare och bättre kunskap i hur kaffet kan odlas på ett hållbart sätt. Målet är att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i deras hållbarhetsprojekt ska vara kvinnor. Därför kallar Zoégas detta hållbarhetsinitiativ för Coffee By Women. Följ Uwimbabazi Dorothe 27 år från Rawanda och upptäck hur Coffee By Women har hjälpt henne och kvinnors entreprenörskap i Östafrika.
 • Zoégas anser att ekologiskt inte är lösningen för en hållbar kaffeproduktion. För att säkra odlarnas och kaffets framtid räcker det inte att köpa ekologiskt, det behövs en bredare syn på hållbarhet menar företaget. Kaffe kan odlas hållbart utan att vara ekologiskt, men kunskapen kring hållbar odling är generellt mycket låg. Undersök hur Zoégas arbetar med att förändra detta.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *