150 år på börsen

När Stockholms fondbörs öppnade 1863 var Skandia en av de första aktierna man handlade med. Nästan 150 år senare, 2006, avnoterades aktien i samband med att Skandia förvärvades av sydafrikanska Old Mutual.

År 1861 startade Stockholms stad en utredning om att upprätta en fondbörs i huvudstaden, där aktier och obligationer skulle kunna auktioneras ut. I linje med utredningens resultat beslöts det att fondbörsauktioner med värdepapper framöver skulle hållas i Börshuset i Stockholm.

De nya fondbörsbestämmelserna trädde i kraft i mitten av januari 1863. Till att börja med hölls börsauktionerna endast den första onsdagen i varje månad, och första auktionsdagen blev den 4 februari. Den dagen registrerades 22 avslut, varav sju rörde Skandiaaktier. Sammanlagt handlades det med 24 Skandiaaktier den här dagen. Sin moderna form fick Stockholms fondbörs 1901, då systemet med börsnoteringar kom till.

Teckningslistor från starten visar att Skandiaaktier ägdes av personer från den nordiska samhällseliten. Den nya konkurrenten Thule, grundad 1872, gav inte huvuddelen av vinsten till aktieägarna, utan till försäkringstagarna. Detta tvingade Skandia att införa liknande system för återbäring. Perioden 1890–1920 redovisade Skandia en vinst på mellan fem och sex procent av bolagets samlade inkomster, bortsett från 1906 då jordbävningen i San Francisco gav stora förluster.

Den redovisade vinsten (efter inflationsjustering) steg markant i Skandia 1920–1935. I mitten av 1930-talet föll de svenska räntorna, vilket påverkade livförsäkringsrörelsen vars beräkningsgrunder baserade sig på antaganden om fortsatt höga räntor. Premiehöjningar och slutligen inställda vinstutbetalningar 1937–1941 blev följden.

Rekord, kris och avnotering

Tiden efter 1985 präglades resultaten av stora variationer i konjunkturen, och i slutet av 1990-talet fick Skandias aktie en dramatisk utveckling mot nya kursrekord. Från 1997 till 2000 ökade Skandias börsvärde från 20 miljarder kronor till 250 miljarder kronor. Aktien var under en period även noterad på börserna i Frankfurt, Köpenhamn och London.

Krisen på aktiemarknaden i början av 2000-talet fick emellertid aktien att kraftigt tappa i värde. Under hösten 2005 lade sydafrikanska Old Mutual ett bud på drygt 43 kronor på Skandias samtliga aktier. I mars 2006 hade Old Mutual uppnått en acceptansnivå på 98,7 procent av aktierna, och den 5 juni 2006 avnoterades aktien från Stockholmsbörsen – efter att ha funnits på börsen i 143 år. Det var då det enda företag som varit inregistrerat på börsen sedan starten.

Författare: Historien om Skandia

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *