1999: Millenniebuggrädsla, läkemedelsjätte och nytt pensionssystem

Det förra årtusendets sista år innebar förändringar på flera plan. Hela världen fick bekanta sig med en helt ny företeelse den 20 april när skolskjutningen i Columbine High School i USA ägde rum. Columbine blev med denna tragiska händelse närmast ett begrepp.

Drygt en månad senare, den 28 maj, chockades Sverige av de brutala morden i Malexander då två polismän sköts till döds under jakten på tre bankrånare. I Ryssland blev Vladimir Putin premiärminister i augusti 1999 och den 31 december utsågs han även till tillförordnad president då Boris Jeltsin avgick.

Året präglades i övrigt till stor del av det stundande millennieskiftet. Många oroade sig för att så kallade Y2K-buggar skulle slå ut hela det uppkopplade samhället. Men allt rullade på utan större problem och det nya år tusendet kunde starta. En förändring som däremot skedde i samband med det nya millenniets intåg i vårt land var att kyrka och stat skildes åt.

Sankt Görans sjukhus invigdes 1888 och har i omgångar byggts om och utökats. 1999 köptes sjukhuset av vårdkoncernen Capio. Foto: Capio S:t Görans sjukhus.

Sverige fick sitt första privatägda akutsjukhus när Sankt Görans på Kungsholmen i Stockholm såldes till vårdkoncernen Capio. Och medicintillverkaren Astra slog sig samman med brittiska konkurrenten Zeneca vilket gjorde det nybildade bolaget Astra Zeneca till ett av världens största läkemedelsföretag. Ett annat klassiskt svenskt företag, Aga, köptes upp av tyska koncernen Linde detta år.

En ovanlig bransch för svenska företag är whiskytillverkning. Men det hindrade inte de åtta vännerna som grundade Mackmyra Svensk Whisky i Gävle. Sedan starten 1999 har utvecklingen gått i en rasande takt och i dag finns deras produkter med på Systembolagets försäljningstopplistor.

Det första renodlade maltwhiskydestilleriet i Sverige, Mackmyra Svensk Whisky, startade i Gävle 1999. Statliga Vin & Sprit lanserade en svenskproducerad whisky redan 1961 som hette Skeppets Whisky, men den blev ingen försäljningshit och försvann ur Systembolagets sortiment 1971. Foto: Mackmyra Svensk Whisky.

När medellivslängden ökade kraftigt och den ekonomiska tillväxten saktade in i slutet av 1900-talet innebar det stora påfrestningar på pensionssystemet. Därför tog riksdagen ett beslut om en reform på området och ett helt nytt system trädde i kraft detta år.

Ur Företagshistoria 2022:1

Författare: Sara Johansson

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *