Abraham Niclas Edelcrantz

Abraham Niclas Edelcrantz (1754-1821) var bl.a. skald, ledamot i Svenska Akademien, direktör för de kungliga teatrarna, ämbetsman och uppfinnare.

En av Edelcrantz viktigare uppfinningar var en optisk telegraf som bestod av semaforer med vilkas hjälp man snabbt kunde skicka meddelanden över längre sträckor. Världens första optiska telegraf hade konstruerats av fransmannen Claude Chappe 1794. Samma år byggde Edelcrantz en telegraflinje från Stockholm till Drottningholm. I Sverige byggdes ett telegrafnät, delvis under Edelcrantz ledning. Han utvecklade ett signalsystem som var mycket snabbare än Chappes system.

Köpte ångmaskiner

1801 anträdde Edelcrantz, på regeringens uppdrag, en utrikesresa för att bland annat studera penningväsendet, brännvinstillverkningen och järnmarknaden i Europa. I England kom han i kontakt med James Watt och dennes ångmaskiner. Edelcrantz köpte fyra ångmaskiner och gjorde själv konstruktionsförbättringar av dem, bland annat en säkerhetsventil. Den första av Edelcrantz inköpta ångmaskiner installerades 1804 vid Lars Fresks klädesfabrik på Lidingö utanför Stockholm. Det var den första ångmaskinen i en svensk fabrik. Ångmaskinerna installerades med hjälp av Samuel Owen.

Edelcrantz beställde därefter en större ångmaskin från England. 1806 togs Sveriges första ångdrivna mjölkvarn, Eldkvarn, i drift på Stadshusets nuvarande tomt i Stockholm. Den kom att betyda mycket för Stockholms livsmedelsförsörjning. Kvarnen blev under Edelcrantz tid ett experimentfält för olika uppfinningar, till exempel en linnespinnerimaskin och en torkmaskin.

Hamnade i konflikter

Edelcrantz hamnade i upprepade konflikter med andra affärsmän i staden som ogillade konkurrensen. Men Eldkvarn fick slutligen tillstånd att driva detaljhandel med mjöl och gryn.

Eldkvarn levde vidare efter Edelcrantz tid. Den byggdes ut under 1850-talet till ett omfattande fabrikskomplex. Kvarnen förstördes vid en stor brand 1878 – en av de mest omtalade händelserna i Stockholm under 1800-talet. Men den återuppbyggdes och drevs sedan till 1901.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *