Adolf Ahlsell

Adolf Ahlsell (1844–1916) var en av sin tids ledande svenska gas- och elverkstekniker. Han var den drivande kraften bakom Stockholms elektrifiering och ledde byggandet av de kommunala elverken samt det första vattenkraftverket.

Adolf Ahlselltog examen på Teknologiska institutet i Stockholm 1862 och på civilingenjörskursen vid Högre Artilleriläroverket i Marieberg 1867. Efter att bland annat ha ägnat sig åt järnvägsbyggande i Ryssland och Österrike anställdes han 1873 som andre ingenjör på det privata gasverket i Stockholm.

Utnämndes till gasverkschef

1878 utnämndes Ahlsell till överingenjör och gasverkschef och kvarstod i denna befattning när verket kommunaliserades 1884. Han ledde Stockholms Gasverk fram till sin pensionering 1908.

Adolf Ahlsell var också den drivande kraften bakom Stockholms elektrifiering och ledde uppbyggandet av de kommunala elverken (Brunkebergsverket och Värtaverket) samt stadens första vattenkraftverk (Untran) och flera andra anläggningar. Han var administrativt och tekniskt begåvad och hade en förmåga att engagera kompetenta medarbetare. Ahlsell hade även ett utpräglat sinne för arkitektoniska krav, vilket kom att prägla de stora anläggningar som uppfördes under hans tid.

Flitigt anlitad rådgivare

Ahlsell medverkade som rådgivare till flera ny- och ombyggen av gasverk i Sverige och Finland. Bland annat i Göteborg, Gävle och Helsingborg. Han invaldes i Svenska teknologföreningens styrelse 1883 och var i flera omgångar föreningens ordförande.

Entreprenöriella söner

Hans söner Rudolf och Herman Ahlsell grundade 1903 en grossiströrelse för bland annat gasverksapparater, rör och armaturer som är en föregångare till det dagens tekniska handelsföretag Ahlsell.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *