Ahlsell

Ahlsell är ett ledande nordiskt handelsföretag inom VVS, el, verktyg, maskiner, kyl och gör-det-själv. Företagets historia omfattar över hundra olika företag som successivt har gått samman eller förvärvats.

Det äldsta företaget, John Bernström & Co, grundades i Stockholm 1877 av ingenjörerna John Bernström och Jakob Tornblad. De sålde bland annat pumpar och tröskverk.

Ett av de företag som John Bernström & Co levererade maskiner till var AB Separator (senare Alfa Laval), grundat 1883 för att exploatera den mjölkseparator som Gustaf de Laval hade uppfunnit. År 1877 lämnade John Bernström sin maskinfirma för att bli vd i Separator som då befann sig i ett bedrövligt tillstånd. Men under Bernströms ledning 1887-1916 kom Separator att utvecklas till ett mycket framgångsrikt företag.

Företagsnamnet Ahlsell kommer från bröderna Rudolf och Herman Ahlsell som 1903 bildade firman R Ahlsell & Co. Deras far, Adolf Ahlsell, var chef för gasverket i Stockholm och föregångsman inom svensk gas- och elektricitetsrörelse. Säkert var det genom erfarenheterna därifrån som bröderna insåg behovet av en svensk grossiströrelse för bland annat rör och armaturer.

Verksamheten i R Ahlsell & Co bestod dels i konsultverksamhet inom belysningsområdet, dels i försäljning av gasverksapparater, kol- och transportanläggningar, värmepannor, rör och chamottetegel. Produkterna köptes huvudsakligen från Tyskland.

År 1909 gick R Ahlsell & Co samman med firman Heinrich Ahrens och bildade AB Ahlsell & Ahrens. Heinrich Ahrens var tysk invandrare och hade kommit till Sverige som reseförsäljare på de skandinaviska länderna. År 1885 grundade han en egen firma, Heinrich Ahrens, i Stockholm. Företaget sysslade med agentur- och kommissionsaffärer av sanitetsvaror från tyska och brittiska företag.

År 1922 skedde en sammanslagning som gav upphov till Ahlsell & Bernström. Det nya företaget blev landets främsta VVS-grossist. Flera ytterligare förvärv skedde och ett par namnbyten gjordes. Företaget hette Ahlsell-Rylander 1951-62 och Ahlsell & Ågren 1962-76.

År 1977 antogs det enkla namnet Ahlsell. Därefter började sortimentet breddas. 1986 skedde förvärv som gjorde att Ahlsell kom in på elområdet. 1990 var det dags för kylprodukter. Samma år byggdes ett stort centrallager i Hallsberg. 1996 förvärvades Gelia vilket gjorde att Ahlsell etablerades inom gör-det-själv.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *