Albin Johansson

Albin Johansson (1886-1968) var Kooperativa förbudets, KF:s, verkställande direktör och styrelseordförande åren 1924–1959. Under hans ledning strömmade medlemmarna till och KF blev Sveriges största företag. Han var bland annat pådrivande för att införa självtjäningsbutiker.

Albin Johansson

Albin Johansson började sin yrkesbana som springpojke på MEA, Militärekiperingsaktiebolaget, 14 år gammal år 1900. Tre år senare började han sin långa karriär inom konsumentkooperationen då han blev biträde i Tanto handelsförening. Johansson skulle successivt avancera inom kooperationen, KF, under perioden 1924–1959.

Blev vd för KF

Kooperativa Förbundet (KF) grundades 1899 i Stockholm på initiativ av GH von Koch. Under Albin Johanssons tid som vd/ordförande 1924-59 blev detta landets största koncern. KF och dess medlemsföreningar drev bland annat dagligvarubutiker (Konsum, senare Coop) och varuhus (Forum, Domus och Obs!).

Albin Johansson var pådrivande för införandet av självbetjäningsbutiker (snabbköp). Det första renodlade snabbköpet i Sverige öppnades i Stockholm 1947. Det första varuhuset med självbetjäning var Forum i Uppsala 1953.

Frihandelsvän

Albin Johansson var övertygad frihandelsvän och stark motståndare till alla monopol och karteller som hade brett ut sig i näringslivet. För att öka konkurrensen tog han initiativ till att KF köpte och grundade egna fabriker, bland annat för tillverkning av margarin, mjöl, gummi och glödlampor. Detta ledde till att karteller sprängdes, priserna sjönk och produktionen ökade.

KF:s första industriförvärv var en margarinfabrik i Vänersborg 1909 och första egna fabriksbygget en margarinfabrik i Norrköping 1921. Den sista industrin som avvecklades var Juvelkvarnen i Göteborg 2001. Varuhuset PUB i Stockholm köptes 1335.

Fakta

Vad är ett kooperativ?

Ett kooperativ är en slags ekonomisk samverkan, där medlemmar både äger och driver en verksamhet tillsammans. Grunden bygger på samverkan, det vill säga att många tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig.

Kooperativa företag är idéburna och vill göra ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och för samhället. Kooperativt företagande har en lång tradition i Sverige. Några kända svenska kooperativ är KF, Coop, Fonus, Riksbyggen, Folksam, HSB och LRF.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *