Anders Chydenius

Det första stora steget för friare handel i Sverige togs då riksdagen 1765 beslöt att avskaffa det bottniska handelstvånget som innebar att invånarna i norra Sverige och Finland inte själva fick segla med sina varor till andra länder.

Därigenom kunde främst Stockholmsköpmännen göra vinster på de fattigare landsändarnas bekostnad. Den som mest bidrog till detta var prästen Anders Chydenius från Österbotten som var ledamot av riksdagens prästestånd 1765-66. Han medverkade samtidigt till att Sverige 1766 fick världens mest liberala tryckfrihetslagstiftning med den unika grundlagsskyddade offentlighetsprincipen. Chydenius hade också betydande del i att riksdagen avreglerade fisket, avskaffade stödet till manufakturerna och mildrade tvånget mot legohjonen.


Porträttmålning av Per Fjällström från år 1770, Nedervetil kyrka

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *