Anders Wall

Anders Wall startade sin entreprenörsbana med att sälja kaniner. Han gjorde sig känd för sina spektakulära affärer. Han var bland annat med och utvecklade Beijerinvest som blev en av Sveriges mest betydande företagsgrupper.

Anders Wall föddes 1931 och hette då Andersson. Hans far arrenderade ett jordbruk i Giresta i Uppland men tvingades lämna arrendet på ett förödmjukande sätt. Anders bestämde sig då för att själv skapa sig en sådan ekonomisk ställning att han inte skulle behöva bli hunsad av andra. Han började tidigt ägna sig åt affärer, bland annat genom att sälja kaniner på ett torg i Uppsala.

Näsa för affärer

Efter studier på Handelshögskolan anställdes han 1957 i G & L Beijer Import och Export AB. Företaget drev bland annat grosshandel med kol och koks. Under Anders Walls tid som VD och koncernchef 1964–1981 utvecklades företaget till en av Sveriges mest betydande företagsgrupper, från 1967 med namnet Beijerinvest AB. I gruppen ingick en rad företag i olika branscher; byggmaterial, oljehandel, livsmedel med mera. Walls specialitet var att finna undervärderade företag med tillgångar som kunde realiseras till betydligt högre värden.

Anders Wall gjorde sig känd för spektakulära affärer där han omstrukturerade och rationaliserade gamla ineffektiva bolag eller företag som hade hamnat i svårigheter. Hans metoder är nu allmänt accepterade och tillämpas numera på många håll. Men då han började sågs dessa typer av affärer med stor misstänksamhet och Wall fick utstå hård kritik från många håll.

Uppmärksammad Volvoafffär

En mycket uppmärksammad affär var när Beijerinvest gick upp i Volvokoncernen 1981. Wall var styrelseordförande i AB Volvo 1981–1983 men det skar sig snabbt mellan Anders Wall och Volvos vd Pehr Gyllenhammar. Wall lämnade Volvo 1984 och återgick till sina egna investmentbolag, först Investment AB Beijer, därefter Beijer Industries AB. Det senare företaget drabbades hårt av finanskrisen i början av 1990-talet.

Intresse för filantropi

Anders Wall engagerade sig därefter i industrigruppen Beijer Alma. Han har också ägnat sig åt en omfattande filantropisk verksamhet för att understödja unga entreprenörer och musikaliska talanger.

Anders Wall och sångaren Aleksandrs Antonenko.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *