André Oscar Wallenberg

André Oscar Wallenberg från Linköping grundade Stockholms Enskilda Bank 1856, under hårt motstånd från Riksbanken och konservativa politiker som inte ville ha någon privatbank i Stockholm.

Enskilda Banken blev Sveriges första affärsbank och Stockholms första privata bank. Banken kom att få stor betydelse för hela bankväsendet och därmed för landets ekonomi.

Började med inlåning

En nyhet som Wallenberg införde var att kapitalet anskaffades genom inlåning från allmänheten, inte genom sedelutgivning, som bankerna tidigare hade litat till. Om spararna förband sig att ha pengarna bundna en längre tid, gavs högre ränta. Wallenberg introducerade även postväxeln som kraftigt förenklade för allmänheten att överföra pengar mellan olika orter.

AO Wallenberg kom med Enskilda Banken att engagera sig i många industrier, bland annat Atlas, och järnvägsbolag. Han var 1864 en av grundarna bakom Sveriges första bankaktiebolag, Skandinaviska Kreditaktiebolaget (senare Skandinaviska Banken). Han var under en period även Stockholms störste redare.

Arbetade för kvinnors rättigheter

Som riksdagsman arbetade Wallenberg för banklagstiftningens modernisering, metersystemets införande och ökade rättigheter för kvinnor. Han var först i Sverige med att anställa kvinnor i en bank och han var en av de första i Europa som tillät kvinnor att öppna bankkonton.

AO Wallenberg lade grunden till Sveriges mäktigaste affärsdynasti, som ännu i femte generationen har starkt inflytande i svenskt näringsliv. Makten utövas genom SEB (bildad genom sammanslagning av Enskilda Banken och Skandinaviska Banken 1972) och investmentbolaget Investor (1916). Även den stiftelse som AO Wallenbergs barnlöse son, Knut Agathon Wallenberg, grundade är central för dynastins makt.

Skandinaviska Enskilda Banken bytte logga från S-E-Banken till SEB år 1998. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *