Anna Margareta Donner

Anna Margaretha (Greta) Donner (1726-74) var dotter till en mäktig köpman i Visby, Mathias Lythberg, och hon visade tidigt intresse för hans affärsverksamhet.

Greta fick en god utbildning, bland annat i språk, och hjälpte till med firmans korrespondens och bokföring. År 1744 gifte hon sig med en köpman från Lübeck, Jürgen Hinrich Donner. År 1746 etablerade han sig som handelsman i Visby. Greta kom att få ansvar för räkenskaperna.

År 1751 avled Jürgen och den 25-åriga Greta fick ensam överta ansvaret för det Donnerska handelshuset som bestod av både handelsbod och exportrörelse. Främst exporterades spannmål, tjära och trävaror. Hon utökade verksamheten bland annat genom att förvärva jordbruk och engagera sig i flera industrier, exempelvis tobaksfabrik, kalkugnar och såpfabrik. Hon lät bygga flera handelsfartyg och blev en av rikets största redare.

Gretas två söner, Georg Mathias och Jacob Niclas, drev det Donnerska handelshuset vidare. Det kom att bli ett av Sveriges största handelshus innan det gjorde konkurs 1845.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *