Anna Whitlock

År 1875 gick Anna Whitlock (1852-1930) ut Högre lärarinneseminariet i Stockholm med mycket goda betyg. Därefter begav hon sig ut i Europa på studieresa. Hon arbetade även som Aftonbladets korrespondent i Paris.

Anna hade en vision, nämligen att starta en egen skola. Den skulle bygga på nya och på sin tid mycket radikala idéer. De flesta av dessa idéer tycker vi i dag är självklara. Men den tidens skolväsende präglade mycket av en gammaldags innantilläsning i ett begränsat antal ämnen.

Öppnade flickskola

År 1878 öppnade hon en flickskola som 1893 ombildades till samskola – alltså en skola för både flickor och pojkar. Tidigt startade hon också en slöjd- och lekskola för barn under sju år.

En viktig princip för Anna Whitlock var att skolan skulle stå neutral i religionsfrågor. Hon ökade inslagen av naturvetenskap och praktiska ämnen som slöjd och gymnastik. Det fanns också möjligheter för eleverna att välja mellan olika ämnen och att växla mellan teoretiska och praktiska uppgifter.

Undervisningen skulle vara verklighetsnära. I biologilektionerna skulle man exempelvis inte bara vara hänvisad till läroböckerna utan även använda växter och djur. Naturstudier och lektioner i det fria, liksom studiebesök, ingick i skolans program. Lördagarna gjordes till temadagar kring ett visst ämne. Både pojkar och flickor fick utbildning i skolköket, sy- och träslöjd samt undervisning i sexualhygien.


Porträttkort från kampen för kvinnlig rösträtt.

Kämpade för kvinnlig rösträtt

Anna Whitlock var ledande i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Hon tog även initiativ till ett konsumentkooperativ i Stockholm, Svenska Hem, 1905 där bara kvinnor fick bli medlemmar och handla i butikerna. Föreningen drev också upplysning och undervisning i konsumentfrågor och hyrde ut en viktig nyhet, dammsugare, till medlemmarna.

Svenska Hem blev mycket uppskattat bland stadens kvinnor – även om föreningen inledningsvis stötte på hårt motstånd från de manliga handelsmännen. Den blev Stockholms största konsumentförening. Men när Svenska Hem 1917 uppgick i den nybildade Stockholms konsumentförening såg dess föreståndare, Albin Johansson, snabbt till att utplåna alla spår av Svenska Hem.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *