Anna Whitlock – skolpionjär och rösträttsledare

Anna Whitlock var en svensk skolpionjär och kvinnosakskämpe som verkade när det moderna Sverige tog form. I den skola som Anna grundade 1878 kom hon att införa många pedagogiska nyheter, som vi idag ser som självklara i skolväsendet. Många politiskt radikala eller kulturellt verksamma satte sina barn i hennes skola. Dessutom, eftersom undervisningen var religiöst neutral, kom också barn från judiska hem med namn som Bonnier, Josephson och Lamm.

Anna hade ett häftigt humör, men blev trots detta en samlande kraft inte bara i skolvärlden utan även i rösträttskampen. Hon var en formidabel nätverksbyggare och det var inte lätt att tacka nej när hon bad någon att ställa upp i hennes ”reformkoncern.”

Lyssna på bokens författare Anders Johnson, journalisten och författaren Ulrika Knutson samt Centrum för Näringslivshistorias vd Alexander Husebye i samtal om skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock och den tid hon verkade i.

Ett event hölls om boken Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare, tillsammans med bokens författare Anders Johnson och journalisten och författaren Ulrika Knutson på Anna Whitlocks gymnasium onsdagen 26 augusti 2020.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *