Ateljéerna gymnastisera

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1944:2 (årgång 18).

Så här spänstig är man nu sedan ett par månader på atel­jéerna. Fru Lindberg, som lett NK:s kontorsgymnatik sedan den introducerades i juni förra året, kommer tre gånger i vec­kan på ateljéerna och hälsas med entusiasm. Gamla och unga, sömmerskor och skräddare delta i de sex minuternas avkopplings­rörelser och dessa göra säkert lika gott för dem som för kon­torspersonalen, ty de ha ju det gemensamt i arbetet, att detta är ganska ensartat och stillasittande. Men deltagandet är myc­ket livligare på ateljéerna än kontoren, så de senare få spänsta upp sig!

Vet Ni f. ö. hur många grupper, som gymnastisera inom NK:s murar på arbetstid? – Tio! Och eftersom fru Lindberg skyndar frän den ena gruppen till den andra och har samma program på samtliga ställen, så är hon värd en eloge för sitt alltid strålande humör, medryckande ledarskap och personliga spänstighet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *