Att välja framtiden

Ur NK-skolans broschyr: ” Att välja framtiden”, år 1960

Vad är försäljning? Du kanske tycker frågan verkar enkel. ”Försäljning”, säger Du, ”det är ju när en expedit lämnar kunden en vara över disk!”. Men fullt så enkelt är det inte. Försäljning är en betydligt svårare konst än det man kallar expediering och för att bli skicklig försäljare (ej expedit!) krävs det en ordentlig utbildning.

Om Du skall kunna hjälpa andra människor att köpa måste Du verkligen KUNNA försäljningsarbetet från grunden.

Försäljaryrket är krävande men ger Dig i gengäld mycket: Du får ett levande, intressant om växlande arbete och goda kontakter med andra människor.

Hur blir du försäljare?

Som vi redan sagt krävs det ordentlig yrkesutbildning för att bli en skicklig försäljare och vi på NK vill hjälpa Dig till en god start på väg mot målet.

Vi kräver av Dig:

  • att Du är ordentlig och skötsam
  • att Du har ett vårdat och trevligt sätt
  • att Du är en glad och vänlig flicka eller pojke.
  • att Du fullgjort Din skolplikt.

Då kan Du få deltaga i de inträdesprövningar vi anordnar en gång om året (vanligtvis omedelbart efter vårterminens slut).

Om Du klarar dessa inträdesprov ger vi Dig en 2-årig detaljhandelsutbildning med såväl teoretisk som praktisk undervisning enligt timplan (se nedan).

Den teoretiska utbildning får Du på företagets egna skola under två förmiddagar per vecka med tre timmar varje gång. Samtidigt får Du den praktiska utbildningen genom att Du arbetar på olika försäljningsavdelningar i varuhuset.

I NK-utbildningen går teori och praktik hand i hand! Ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Något om vad de olika ämnena ger dig

I svenska språket med affärsskrivning får Du bl. a. lära Dig hur man skriver uppsatser med ämnen, som hämtats från affärslivet, deltaga i diskussionsövningar rörande förhållanden inom detaljhandeln, genomföra korta enkla övningar i svenska handelskorrespondens samt öva upp Din förmåga att uttrycka Dig muntligen. Det sistnämnda år särskilt viktigt för en god försäljare.

I ämnet bokföring får Du en liten inblick i den dubbla bokföringens grunder. Du får lära Dig att bokföra enklare affärshändelser samt göra små bokslut.

Handelsräkning är som Du förstår alldeles särskilt viktigt för en försäljare att behärska. I detta ämne mäter Du bl.a. procenträkning avseende rabatt, pålägg, vinst och förlust och enklare kalkyler.

NK-kunskap är ett viktigt specialämne på vårt företag. Här får Du veta allt om Ditt företag: NK-historia, NK:s organisation, personkännedom etc.

I handelslära stiftar Du bekantskap med bl.a. olika detaljhandelsformer i vårt land, betalningsmedel av skilda slag, transport-, tull- och försäkringsväsende.

Försäljningstekniken ger Dig grunderna i allt som rör hela försäljningsprocessen (närmandet till kunden, presentationen av varan, avslutandet av försäljningen, merförsäljning etc.). I detta ämne får Du deltaga i praktiska försäljningsövningar, vilket blir till stor nytta för Dig i Dina kommande arbetsuppgifter.

Materialanalyser ger intressanta inblickar i dagens mångfald av vackra och praktiska varor. Ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

I varukännedom får Du bl.a. ta del av intressanta nyheter i textilier, utföra mikroskopering av fibrer, göra analyser, lära Dig något om glas, porslin, träslag och metaller etc.

Engelska språket blir allt viktigare att kunna tala. Därför för Du deltaga i samtalsövningar med ordval ur affärsspråket. De viktigaste partierna av formläran och syntaxen i anslutning till genomgången text står också på programmet.

Förutom ovanstående ämnen kommer Du att deltaga i speciella föreläsningar i reklam, skyltning och färgharmonilära.

”… får Du deltaga i praktiska försäljningsövningar…” Ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Om Du blir godkänd efter denna 2-åriga utbildning och erhåller skolans avgångsbetyg, kan Du bli anställd hos oss som juniorförsäljare. Under denna tid får Du ytterligare träning i varukännedom och försäljningsteknik och därefter kan Du bli försäljare.

Men Din yrkesutbildning slutar inte därmed. En god försäljare vet att han alltid kan bli bättre. NK har därför träningsprogram även för Dig som vuxen försäljare, bl.a. i form av konferenser med föreläsningar, diskussioner och övningar på företagets eget konferenshem Säby.

Intresset är lika stort som trivseln under kursarbetet på Säby. Ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Du kan gå vidare!

Du kan bli:

  • 1:ste försäljare
  • Avdelningsföreståndare
  • Inköpschef

Men…

Det beror på Dig själv!

  • På Ditt intresse för Din arbetsuppgift
  • På Ditt intresse för vidareutbildning

Tag Dig nu en funderare på vad vi hör berättat för Dig och om Du är intresserad… kontakta då:

AB Nordiska Kompaniet, Personalkontoret, Stockholm

Tryckeri Aktiebolgaget Epege Stockholm, 1960

Text: Ur NK-skolans broschyr: ” Att välja framtiden”, år 1960.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *