August Kullberg

Katrineholm är den största tätorten i Sverige som har uppstått genom järnvägen.

Många företagsamma personer sökte sig hit i slutet av 1800-talet. Här fanns en växande lokal marknad och kommunikationerna till andra delar av landet var goda.

En framstående entreprenör var August Kullberg (1852–1913). Han drev handelsrörelse och var delägare i Annebergs Tändsticksfabrik utanför Nässjö. Kullberg flyttade 1878 till Katrineholm för att upphandla asp till fabriken. Han var en dynamisk affärsman som genom handelsfirman Kullberg & Co framförallt kom att marknadsföra svensktillverkade jordbruksredskap i Sverige och för export. Han verkade även som försäkringsagent och bankombud i Katrineholm.

Ledande politiker

Kullberg kom också att bli stadens ledande politiker. Han skänkte tomter, ordnade stadsplan, vattenledning, kyrkogård, kyrka, ålderdomshem och lindalléer. Hans arvingar donerade medel för uppförande av Kullbergska sjukhuset. Framför August Kullbergs magnifika bostad nära järnvägsstationen står hans byst med inskriptionen: ”Han gav svensk plog åt svensk jord och grundval åt framtida stad”.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *