Axel Granholm

Axel Granholm gjorde sig känd som SJ:s karismatiske generaldirektör. En post han satt på i 24 år. Han färdigställde Inlandsbanan och slog själv i sista spiken i Kåbdalis 1936.

Axel Granholm (1872–1951) utexaminerades som civilingenjör från KTH i Stockholm 1894. Han verkade sedan som vid Statens Järnvägar 1897–1910 där han bland annat var ingenjör och arbetschef vid bygget av Riksgränsbanans svåraste del. Det var ett enormt påfrestande arbete i väglöst land med ett hårt klimat. Under dessa fyra år skaffade sig Granholm ett grundmurat rykte som skicklig organisatör och ledare. Samma år som banan mellan Kiruna och Narvik invigdes 1903 gifte han sig med Magda Krog, köpmansdotter från Ofoten.

Generaldirektör vid SJ

Axel Granholm blev 1910 chef för kraftverksbygget i Porjus, även detta ett mycket krävande projekt. Denna befattning fick han dock lämna efter tre år när han utnämndes till generaldirektör för SJ. Som chef för de statliga järnvägarna i 24 år lyckades han åstadkomma betydande rationaliseringar och moderniseringar samtidigt som trafikverksamheten oavbrutet växte.

Direktör Bolinder, Väg och Vatten t.v. och generaldirektör Axel Granholm. Invigning el-drift. Stockholm – Västerås 7.6. 1947. Bild och text: Digital Museum/Järnvägsmuseet.

Innovatör bakom stamlinjenätet

Granholm var också idégivare bakom ”det svenska systemet” för kraftdistribution. Det innebar att ett omfattande stamlinjenät skulle uppföras och baseras på ett nära samarbete mellan statliga Vattenfall och de enskilda kraftbolagen.

Begravdes på rallarkyrkogård

954 fördes Magda och Axel Granholms urnor med extratåg från Stockholm till Tornehamn för en sista vila på rallarkyrkogården vid sidan av dem av Axels kamrater som hade haft mindre lycka vid det svåra järnvägsbygget.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *