Barbara Bergström – Sveriges främsta skolentreprenör

För tusen år sedan levde den driftiga vikingakvinnan Estrid i Täby. I dag finner vi en annan driftig entreprenör här, nämligen Barbara Bergström. Hon flyttade från USA till Sverige 1968 och blev så småningom NO-lärare i en kommunal skola.

Barbara blev snabbt besviken på den slappa kulturen och bristen på ledarskap. Året efter friskolereformen, 1993, grundade Bergström tillsammans med en kollega »Engelska Skolan« i Stockholm. Det var en grundskola med huvudmål att dels ge eleverna en lugn och trygg skolmiljö, dels en förmåga att behärska världsspråket engelska, även på djupet. Inför starten fanns inte ens pengar till skolmöbler. Barbara tiggde ihop överblivna möbler och material från olika företag och från försvaret. Som rektor städade hon skolan själv på helgerna, för att slippa städkostnader. Så byggdes ett litet kapital upp som säkrade fortsättningen.

Intresset för Engelska Skolan bland elever och föräldrar var stort. År 2002 fick hon ta över en skola i Järfälla som kommunen hade tappat kontrollen över, och hon kunde skapa ordning och reda även där. Skolan gick snabbt från den värsta till den bästa i Järfälla. Många av företagets skolor har etablerats i utanförskapsområden, där man kunnat få lokaler till rimligt pris och mött stora behov av en bättre skola. Hälften av lärarna kommer från engelskspråkiga länder och en stor del av undervisningen sker på engelska. År 2018 arbetar omkring 700 lärare som rekryterats från länder som Kanada, Storbritannien, Sydafrika och USA i skolorna.

Internationella Engelska Skolan (IES), som organisationen döptes till efter några år, har gång på gång tvingats kämpa för sin existens mot skolmyndigheterna – detta trots att skolan visat överlägsna akademiska resultat. År 2000 upptäckte Skolverket att Barbara gav betyg fyra gånger per läsår redan från sexan. Om inte detta upphörde skulle tillståndet dras in, ty vid den här tiden fick inga betyg eller »betygsliknande omdömen« ges förrän i åttan, strax innan eleverna skulle lämna grundskolan. Men Barbara hade lovat föräldrarna att de skulle kunna följa elevernas utveckling genom betyg. För att komma runt utmaningen, införde hon ett system med ritade gubbar som fick symbolisera olika betygssteg.

Även vid senare tillfällen har skolmyndigheter slagit ner på väl fungerande lösningar inom IES därför att de strider mot det byråkratiska regelverket och rådande föreställningar hos det »progressiva« skoletablissemanget. Myndigheter har bland annat skjutit in sig på att för mycket av undervisningen bedrivs på engelska, att många lärare har rekryterats från engelskspråkiga länder (med en lärarutbildning som är överlägsen den svenska), att eleverna uppmanas ha en vårdad klädsel, att elever rekommenderas läsa vissa engelska böcker under sommarlovet före skolstart, att skolans ordningsregler inte har tillkommit på rätt sätt samt att lärarna (och inte eleverna) bestämmer  innehållet i undervisningen. Bergström har sammanfattat umgänget med skolmyndigheterna på följande sätt:

Det rör sig om tusentals sidor av korrespondens genom dessa år i massor av ärenden, där den ena sidan har makten att döda den andra, med en enda enkel formulering. Det märkliga är att myndighetssidan har varit besatt av att bekämpa allt det som gjort Internationella Engelska Skolan bra och framgångsrik som skolorganisation.

Barbara Bergströms motto är Tough Love: »Skolan är en arbetsplats som behöver ordning och struktur. När vuxna agerar med auktoritet måste eleverna samtidigt känna att det sker av omsorg och kärlek.«

Att hitta rätt rektorer är det svåraste, men också det viktigaste. Det krävs rätt ledare som stöttar och skyddar lärarna när det blåser, och blåser gör det på en skola – det kan vara föräldrar som anser att deras barn förtjänar högre betyg eller något annat.

Internationella Engelska Skolan har utvecklats till en av Sveriges ledande friskolekoncerner, den största friskolan inom grundskolan. Den driver nio av de tio största friskolorna i grundskolan. År 2012 sålde Barbara Bergström IES till riskkapitalbolaget TA Associates, med nära koppling till ledande amerikanska universitet som Harvard och Cornell. Hon behöll dock 25 procent av ägandet, och fortsatte som arbetande styrelseordförande. År

2016 börsnoterades IES. Barbara Bergström var 47 år då hon grundade Engelska Skolan. Hon är sannolikt den första kvinnliga entreprenören i Sverige som har startat från noll och byggt upp en personlig förmögenhet på över en miljard kronor. När företaget fyllde 25 år under 2018 hade det 36 skolor och nära 26 000 elever i Sverige och ett börsvärde på cirka tre miljarder kronor. IES har också gått in i ett spanskt skolföretag, som bas för att växa även i Spanien med »command of the English language« som främsta kännetecken.

Via »The Hans & Barbara Bergstrom Foundation« stödjer Barbara och hennes man, som sedan 2003 arbetat som ett team för att utveckla IES, projekt för »upplysning, utbildning och medicinsk forskning i Sverige«. Våren 2018 fick Barbara Bergström Svenska Dagbladets pris SvD Affärsbragd.

Författare: Anders Johnson, ur boken Besvärliga människor – Svenska entreprenörer under 400 år. Timbro Förlag 2018.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *